Integraal beheren van vastgoed

Voldoen aan wet- en regelgeving, werken met verschillende partijen, managen van alle informatiestromen, de actuele onderhoudsstaat in beeld, verantwoording afleggen; integraal vastgoedbeheer vraagt om zicht op alle aspecten rond beheer en onderhoud. Covalent ontwikkelde Condor; een assetmanagement informatiesysteem dat beheer en onderhoud van vastgoed professioneel ondersteunt.

Regie voeren

Condor faciliteert op strategisch, tactisch en operationeel niveau en stelt vastgoedeigenaren daarmee in staat vanuit een regierol onderhoud en beheer te managen. Condor biedt de mogelijkheid om verschillende scenario’s te plannen en helpt beheerders om de impact van hun strategische keuzes inzichtelijk te maken. Deze scenario’s zijn gebaseerd op transparante, controleerbare informatie uit de operatie. Bovendien kan een beheerder op basis van Condor verantwoording afleggen over conformiteit aan (specifieke) wet- en regelgeving.

Integraal assetmanagement

Condor is een centraal informatiesysteem waarin alle betrokken partijen samenwerken aan onderhoud en beheer. Condor ondersteunt alle operationele processen zoals mutatieonderhoud, dagelijks onderhoud, klachtafhandeling en storingsmeldingen. De onderhoudsprocessen zijn vastgelegd in workflows, waarmee het proces en de aansturing van partijen geborgd is. Condor geeft overzicht op de conditie van objecten en op de budgettaire- en procesmatige voortgang. Door de heldere verbinding tussen operatie en beleid biedt Condor de mogelijkheid voor integraal assetmanagement.

NEN 2767 en RgdBOEI

Condor ondersteunt de NEN 2767 (1-4) en biedt strategisch beheer op de thema’s Brand, Onderhoud, Energie en Inzicht in Wet en Regelgeving, middels de BOEI inspectiemethodiek. Condor is flexibel, configureerbaar en modulair opgebouwd. Specifieke modules bieden de mogelijkheid tot legionellabeheer en planmatig onderhoud met Meerjaren Uitvoering Plannen.

Onze opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers zijn overheidsinstellingen, gemeenten, provincies en woningcorporaties. Condor wordt bijvoorbeeld gebruikt door het Rijksvastgoedbedrijf en wordt door hogescholen ingezet voor de opleiding tot gecertificeerd BOEI inspecteur. Onze projecten geven een goed beeld van onze ervaring.

Meer informatie

Download de factsheet voor meer informatie over Condor of neem contact met ons op via info@covalent.nl of bel 033-2589481.