Organisatie

Covalent is adviesbureau en softwareproducent en helpt organisaties bij het realiseren, beheren en onderhouden van infrastructuur en vastgoed. Met onze adviesdiensten willen wij structureel bijdragen aan het professionaliseren van bedrijfsprocessen. Efficiency, kwaliteit en kostenreductie staan daarbij voorop.

Daarnaast ontwikkelen wij software, die onze klanten ondersteunt om hun organisatie op basis van optimale informatievoorziening aan te sturen. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Doordat wij de software in nauwe samenwerking met klanten ontwikkelen, leveren wij kwalitatief hoogwaardige totaaloplossingen die naadloos aansluiten op de behoefte van de markt. De kruisbestuiving tussen consultancy en softwareontwikkeling is een natuurlijke bron voor innovatie en verbetering.

Positie Covalent

Covalent werkt voor organisaties die zich vanuit een regievoerende rol aan de opdrachtgeverszijde van de markt bevinden. Vaak zijn we de verbindende schakel tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, omdat we zowel de taal van de opdrachtgever als die van de markt spreken. De mensen van Covalent zijn bedreven in het vertalen van beleid en wetgeving naar de (praktische) operatie en van de operatie terug naar procesinrichting en strategie. We hebben niet alleen kennis over het “hoe”(know-how), maar ook over het “waarom”(know-why). Op basis hiervan kunnen wij de eisen vanuit de Tunnelstandaard bijvoorbeeld moeiteloos vertalen naar concrete keuzes, ook in het geval van afwijkende situaties. Dat maakt ons uniek.

Onze klanten

Covalent werkt voor klanten met -vaak publieke- complexe beheertaken en bestuurlijke verantwoordelijkheden. Wij zijn erop gericht om blijvende meerwaarde voor onze klanten te creëren. In dat kader geloven wij in de wederzijdse toegevoegde waarde van langdurige relaties. Door het vertrouwen van onze klanten is Covalent stevig geworteld in de vastgoed- en infra markten. De mensen van Covalent worden erkend als experts en werken op sleutelposities in het domein. Zo stonden we aan de wieg van de Landelijke Tunnelstandaard, ontwikkelden assetmanagementsystemen voor het Rijksvastgoedbedrijf (RVB voorheen Rijksgebouwendienst) en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en lever(d)en een belangrijke bijdrage aan projecten als de Betuweroute, de Noord/Zuidlijn, de Coentunnel en Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA).

Binden door te delen

Samenwerken en verbinden zijn woorden die horen bij Covalent. Het zit “in onze genen” en in onze naam: een covalente binding is een sterke binding tussen atomen via één of meer gemeenschappelijke elektronenparen. Binden door te delen dus.

Ontwikkelmethode Scrum

Wij werken op basis van de ontwikkelmethode Scrum; door intensieve samenwerking en continue terugkoppeling wordt er sneller ontwikkeld en ontstaat er grip op de vorm en kwaliteit van het eindproduct. In multidisciplinaire teams faciliteren we de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer(s) en integreren de behoeftes van alle betrokken disciplines.

Covalent is ISO 9001 gecertificeerd, Microsoft Gold Member en SCRUM gecertificeerd.
 Covalent ISO 9001 gecertificeerd Covalent Microsoft Gold partner Covalent SCRUM gecertificeerd

Privacyverklaring

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Transparantie is een belangrijk onderdeel hiervan. De wet schrijft voor dat bedrijven die persoonsgegevens verzamelen passende maatregelen moeten nemen om de persoon in kwestie voldoende te informeren. Wij verzamelen nauwelijks persoonsgegevens, onze klanten laten voornamelijk bedrijfsgegevens achter. Maar voor situaties waarin dat toch anders is, stelden wij een privacyverklaring op. Transparant en begrijpelijk.