Complexe infraprojecten

Infrastructurele projecten worden steeds complexer en omvangrijker. Door de toenemende wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid worden hoge eisen gesteld aan de technische installaties van tunnels, bruggen, sluizen en andere civiele werken. Het realiseren en in stand houden van deze objecten vraagt intensieve samenwerking tussen de betrokken partijen.

Advisering, projectmanagement en engineering

Covalent begeeft zich op alle niveaus van infrastructurele projecten, van engineering tot projectmanagement en kaderstelling. Wij adviseren, regisseren en begeleiden. Of het nu gaat om het opstellen van vraagspecificaties, het begeleiden van aanbestedingstrajecten, het inrichten van processen, ontwerpen, stakeholdermanagement, het concretiseren van wet- en regelgeving of het begeleiden van de test- en acceptatiefase; wij hebben de kennis over procesorganisatie én techniek in huis.

Onze projecten

De mensen van Covalent worden erkend als experts en werken op sleutelposities in het domein. Zo stonden we aan de wieg van de Landelijke Tunnelstandaard en lever(d)en een belangrijke bijdrage aan projecten als de Betuweroute, de Noord/Zuidlijn, Spoorzone Delft, de Coentunnel en Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA).

MUST

Covalent ontwikkelde MUST voor het monitoren van de prestatie van infrastructuur. MUST is een geautomatiseerd systeem dat beheerders van droge en natte infra helpt maximaal grip te krijgen op hun beheertaken. MUST vertaalt de informatie over de prestatie van infrastructurele objecten naar strategische- en operationele beslissingen. Dit stelt beheerders in staat om onderbouwd verantwoording af te leggen over de veiligheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van een object.