Het onderstaande is van toepassing op alle webpagina’s van deze website. Door een pagina te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

  • De content op deze website is door Covalent met zorg samengesteld. Wij spannen ons in om de informatie zo volledig en duidelijk mogelijk te laten zijn en zullen dit regelmatig aanvullen en/of actualiseren. Ondanks onze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
  • Covalent aanvaart geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onvolledigheid en/of onjuistheid van de inhoud. U kunt dus geen rechten ontlenen aan de getoonde informatie.
  • Covalent is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de aan onze website gekoppelde bestanden of websites van derden.
  • Op onze content is auteursrecht van toepassing. Het kopiëren van deze content en het delen ervan op publiek toegankelijke plaatsen is niet toegestaan.
  • Het intellectueel eigendom is ook van toepassing op het gebruikte beeldmateriaal. Gebruik, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van Covalent.

Het onderstaande is van toepassing op alle e-mailberichten van Covalent.

  • De informatie verzonden in e-mailberichten is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Covalent.
  • Aan het gebruik van e-mail zijn risico’s verbonden zoals virusoverbrenging. Covalent is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door de aanwezigheid of het overbrengen van eventuele virussen.
  • Indien een e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het bericht te verwijderen.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen.