Projecten

Renovatie Maastunnel

De Maastunnel wordt vanaf de zomer gerenoveerd. De tunnel heeft onderhoud nodig aan de betonconstructie en technische installaties. Gemeente Rotterdam vroeg ons het verificatie- en validatieplan op te stellen voor de 28 conditioneringsprojecten ter voorbereiding op de renovatie.... LEES MEER >>

Quickscan Stationspleintunnel Leiden

Het onderhoud en beheer van de Stationspleintunnel, een tunnel voor lokaal autoverkeer in Leiden, wordt binnenkort overgedragen aan een nieuwe partij. In opdracht van advies- en ingenieursbureau Wagemaker, voeren wij een quick scan uit om na te gaan op welke onderdelen de tunnel niet voldoet aan de ... LEES MEER >>

Wisselbaan SAA

2017 Het programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) bestaat uit vijf projecten. Parallel aan drie van deze projecten wordt de verlenging van de wisselbaan op de A1 gerealiseerd. Covalent is namens Rijkswaterstaat betrokken als regisseur.... LEES MEER >>

De RijnlandRoute

2016-heden De RijnlandRoute is de nieuwe verbinding tussen Katwijk en Leiden en bestaat uit het aanpassen van bestaande wegen en de realisatie van een nieuwe weg, de N434. Covalent is betrokken als adviseur TTI en beoordeelt TTI producten, toetst op basis van SCB en LTS en neemt deel aan de t... LEES MEER >>

A73; de Roertunnel en Swalmentunnel

2008-2009 De A73 is een belangrijke verbindingsweg tussen Noord- en Midden Limburg. In 2003 en 2004 startte de bouw van de Roertunnel en de Swalmentunnel. Covalent werd bij het project betrokken voor de beoordeling van het afbouwplan van de tunnels, als technisch manager/adviseur in het regie... LEES MEER >>

Bediening keersluis Limmel

2017 Keersluis Limmel is een waterkering in de Maas die het achterliggende land met een hefdeur tegen overstroming beschermt. De sluis wordt nieuw aangelegd, zodat ook grote binnenvaartschepen door de sluis passen. In opdracht van Wagemaker helpen wij bij het onderzoeken en voorbereiden van e... LEES MEER >>

Ketheltunnel A4 Delft-Schiedam

2014-2016 De A4 DS is een nieuwe snelweg tussen Delft en Schiedam. Onderdeel van het tracé is de Ketheltunnel. De A4 werd op 18 december 2015 opgesteld voor verkeer. Covalent was namens Rijkswaterstaat betrokken als adviseur TI, TTI consultant en projectleider.... LEES MEER >>

Beoordelingscommissie Ring Zuid Groningen

2016 De zuidelijke ringweg in de stad Groningen wordt omgebouwd. Het plan Aanpak Ring Zuid moet zorgen voor verbeterde bereikbaarheid, veilige inrichting en een leefbare omgeving. Partner Ronald Gram maakte deel uit van de beoordelingscommissie voor het beoordelen van de aanbiedingen van... LEES MEER >>

Toetsing project VIT2

2016-heden De technische installaties in 8 tunnels in Noord- en Zuid-Holland worden de komende jaren vervangen. In opdracht van Rijkswaterstaat toetst Covalent, samen met partner Wagemaker, de 2 opdrachtnemers. Wij verzorgen de veiligheids-, systeem-, proces- en producttoetsen.... LEES MEER >>

Landelijke Tunnelstandaard (LTS)

2010-heden Covalent is nauw betrokken bij de totstandkoming van de Landelijke Tunnelstandaard (LTS), de uitwerking van de Tunnelwet, én de toepassing en ontwikkeling in de praktijk bij projecten als A4DS, A2 Maastricht en de Gaasperdammertunnel (SAA).... LEES MEER >>

Aanpak Ring Zuid Groningen

2016 De zuidelijke ringweg in Groningen wordt omgebouwd. Het plan Aanpak Ring Zuid moet zorgen voor een beter bereikbare stad, leefbare omgeving en meer verkeersveiligheid. Covalent maakt in opdracht van Verkeerscentrale Wolfheze een impactanalyse van de integratie in de verkeerscentrale... LEES MEER >>

Zuidasdok; Amsterdam bereikbaar

2015-heden Zuidasdok is een project van Rijkswaterstaat, ProRail en Amsterdam om de bereikbaarheid van de Amsterdamse Zuidas te verbeteren. Station Amsterdam Zuid wordt uitgebreid, de A10 verbreed en ter hoogte van het centrumgebied van Zuidas ondertunneld. Covalent is betrokken als Technisch... LEES MEER >>

Zeesluis IJmuiden

2015- heden: De nieuwe zeesluis bij IJmuiden; de grootste ter wereld. De huidige Noordersluis is te klein geworden. Collega Flip van Dijk is als System Integrator IA namens RWS verantwoordelijk voor een integraal systeemontwerp waarbij alle technische systemen aan de specificaties voldoen.... LEES MEER >>

Rotterdamsebaan; nieuwe verbinding

2015-2016 De Rotterdamsebaan: de nieuwe verbindingsweg tussen knooppunt Ypenburg en het centrum van Den Haag. De aanbesteding is gestart. Covalent maakt, in de persoon van Ronald Gram, deel uit van de beoordelingscommissie.... LEES MEER >>

Renovatie Amsterdamse wegtunnels

2015- 2016 De Piet Heintunnel en de Arenatunnel worden gerenoveerd. Ronald Gram, partner Covalent, is voorzitter van de Challenge Board; een onafhankelijke adviescommissie voor de aanpak van de aanbesteding.... LEES MEER >>

Salland-Twentetunnel; van flessenhals naar veilige verbinding

2011-2015 De Salland-Twentetunnel: een gecombineerde spoor- en wegtunnel in het centrum van Nijverdal met als doel een betere doorstroming op de weg, minder files en een beter bereikbaar station. Covalent maakte een impactanalyse voor het aansluiten van de tunnel op de verkeerscentrale i... LEES MEER >>

Waterwolftunnel; verkeersdoorstroming N201

2011-2013 De Waterwolftunnel is een onmisbare schakel in het lokale en regionale wegennetwerk tussen Hoofddorp en Amstelhoek. De tunnel werd in april 2013 opgeleverd. Covalent was adviseur TTI en maakte onderdeel uit van het Technisch team van opdrachtgever provincie Noord-Holland.... LEES MEER >>

Michiel de Ruijtertunnel

2012-2015 De Michiel de Ruijtertunnel is een tunnel in het centrum van Amsterdam. De tunnel ligt onder de De Ruijterkade. De samenhang met andere complexe infrastructurele projecten, zoals de Noord-Zuidlijn, maakt dit een bijzonder project. Covalent werd betrokken als Projectleider TTI en Ad... LEES MEER >>

Renovatie stuwensemble Nederrijn en Lek

2014-heden Rijkswaterstaat renoveert de komende jaren het stuwensemble in de Nederrijn en Lek. Covalent is als System Integrator Industriële Automatisering betrokken bij het vervangen van de technische installaties van de stuwen en sluizen en de realisatie van een nieuwe bedieningscentra... LEES MEER >>

A2 Leidsche Rijntunnel; belangrijke verbinding

2010-2012 De Leidsche Rijntunnel; een belangrijke verbinding tussen Utrecht en stadswijk Leidsche Rijn. Van 2006 tot 2012 wordt de A2 met 4 rijstroken verbreed dat een einde aan files maakt. Covalent verzorgt in opdracht van Rijkswaterstaat het testmanagement, begeleidt de ontwikkeling van de... LEES MEER >>

Veiligheidscoördinatie RandstadRail

2008-2011 RandstadRail; de lightrail en snelbusverbinding in Zuid-Holland is inmiddels niet meer weg te denken. Covalent werd gevraagd een projectcoördinator Integratie TTI te leveren, maar zag een risico ontstaan in het project en stapte in een rol onder hoogspanning: veiligheidscoö... LEES MEER >>

Datamodel tunnels in BIM

2014-2015 Covalent begeleidde PDEng Niels Vossenbelt tijdens zijn afstudeerproject aan de Universiteit Twente. Niels ontwikkelde een datamodel voor lifecycle management van tunnels op basis van het Bouw Informatie Model (BIM) van Rijkswaterstaat. Wij begeleidden Niels vanuit de Landelijk Tunn... LEES MEER >>

A9 Gaasperdammerweg

2013-heden Het project A9 Gaasperdammerweg maakt onderdeel uit van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). Covalent raakte betrokken vanuit de Landelijke Tunnelstandaard en vervult in opdracht van Rijkswaterstaat de rol van Systeem Architect TTI.... LEES MEER >>

Technisch management gecombineerde Coentunnel

2010-2014 De Coentunnel: een belangrijke verkeersader tussen Amsterdam en Noord Holland. Covalent verzorgde namens opdrachtgever Rijkswaterstaat het technisch management en het test- en acceptatiemanagement met betrekking tot de Tunneltechnische installaties.... LEES MEER >>

Blankenburgtunnel; belangrijke oeververbinding

2015-heden Covalent vervult in opdracht van Rijkswaterstaat de rol van manager TTI voor de Blankenburgtunnel, onderdeel van de Blankenburgverbinding. Ook zijn wij adviseur validatie & verificatie en zorgen we voor afstemming van de GUI met de verkeerscentrale en de A16 Rotterdam.... LEES MEER >>

Renovatie IJ-tunnel

2009-2013 In 2009 startte de renovatie van de IJtunnel, de autotunnel onder het IJ die het centrum van Amsterdam verbindt met het stadsdeel Amsterdam Noord. Een belangrijke component is de renovatie van de tunneltechnische installaties, zoals tunnelventilatie en verkeersinstallaties. Covalent... LEES MEER >>

Beheer schoolgebouwen Stichting OPOCK

2015-heden Stichting Openbaar Primair Onderwijs Capelle- en Krimpen aan den IJssel (OPOCK) is verantwoordelijk voor het beheer van 14 schoolgebouwen. OPOCK gaat de storingsmeldingen integraal beheren en beheersen met de module Meldingen van het asset managementsysteem Condor Cloud.... LEES MEER >>

Spoorzone Delft

2009-2015 Spoorzone Delft: de realisatie van een spoortunnel en een ondergronds station in een historische binnenstad. Covalent stelde de vraagspecificaties op voor de besturing, bediening en architectuur van het besturingssysteem van de technische installaties en begeleidden in opdracht van ... LEES MEER >>

Olieraffinaderij op Sicilië; gesmeerde besturingstechniek

2007-2012 Ook over de grenzen is Covalent actief. De Esso olieraffinaderij op Sicilië (onderdeel moederbedrijf ExxonMobil) hield de smeeroliefabriek draaiende met een verouderd besturingssysteem. Ook de veiligheidssystemen moeten worden vervangen. Covalent leverde de technisch projectlei... LEES MEER >>

Vastgoedmanagementsysteem voor het COA

2014-heden Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), verantwoordelijk voor de huisvesting van asielzoekers, zocht een systeem dat regie geeft over het beheer- en onderhoudsproces van haar vastgoedobjecten. Het COA koos voor het door Covalent ontwikkelde vastgoedinformatiesysteem Condor.... LEES MEER >>

Knoppentrainer tunnel A4 Delft-Schiedam

2014-2015 Covalent ontwikkelde de knoppentrainer, het trainingssysteem voor de (coördinerend) wegverkeersleiders van de nieuwe Landtunnel, als onderdeel van de nieuwe snelweg A4DS. In het trainingssysteem wordt de bediening van alle installatietechniek in de tunnel nagebootst.... LEES MEER >>

Besturingsconcept en systeemintegratie Noord/Zuidlijn

2007-2015 Covalent vervult een belangrijke rol in de realisatie van de Noord/Zuidlijn, de metrolijn onder het centrum van Amsterdam. In opdracht van Dienst Metro ontwikkelden wij het besturingsconcept voor de Tunneltechnische Installaties, geven we invulling aan de rol van manager Systee... LEES MEER >>

BIM voor beheer en onderhoud

2016- heden Het BouwwerkInformatieModel (BIM) wordt voornamelijk in de ontwerp- en realisatiefase gebruikt. Echter, de grootste potentiele besparing ligt verborgen in de fase Beheer en Onderhoud. Covalent startte daarom een onderzoek naar de implementatie van BIM in de fase B&O.... LEES MEER >>

Asset management voor het Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

2004- heden Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is verantwoordelijk voor het beheer van de grootste vastgoedportefeuille van Nederland. Bij elkaar gaat het om 2.000 objecten. Covalent werd gevraagd te ondersteunen bij het professionaliseren van het beheerproces. Wij ontwikkelden Condor: het asset ... LEES MEER >>

De Betuweroute; Nederlands grootste infra project

2002-2008 De Betuweroute; het tot dan toe grootste infrastructurele project in Nederland. Covalent raakt namens opdrachtgever ProRail betrokken bij het project als besturingsspecialist en technisch manager. Ook ontwikkelde Covalent het Tunnel Veiligheids Licht (TVL) voor de vijf tunnels van d... LEES MEER >>

Vereniging Eigen Huis: een digitaal en mobiel inspectieproces

2001-2015 Voor Vereniging Eigen Huis ontwikkelde Covalent het Inspectie Management Platform waarmee het inspectieproces digitaal en professioneel georganiseerd wordt. Covalent ontwierp en ontwikkelde het systeem en begeleidde de selectie van de hardware, het testproces en de implementati... LEES MEER >>

Biofeedbackmethode kinderincontinentie

2004-2010 Op de poli kinderurologie van het WKZ worden dagelijks kinderen met incontinentie behandeld. Covalent werkte pro deo mee aan de ontwikkeling van een biofeedbackmethode voor de behandeling van kinderincontinentie.... LEES MEER >>