Meteen naar de inhoud
logo Covalent I.T.S.

Aanpak Wegtunnels Amsterdam

2019-heden De gemeente Amsterdam is bezig met de renovatie van de Piet Heintunnel en de Arenatunnel en doet aanpassingen aan de Michiel de Ruijtertunnel. Ook wordt er gewerkt aan een nieuwe verkeerscentrale van waaruit de tunnels worden bediend, bewaakt en beheerd. Covalent is in het recente verleden betrokken geweest in de rol van disciplineleider 3B voor de Piet Heintunnel. Op dit moment vervult Covalent onder meer een rol als ontwerpleider bij de migratie van de gerenoveerde Piet Heintunnel in de bestaande verkeerscentrale, vooruitlopend op de realisatie van de nieuwe verkeerscentrale van de Gemeente Amsterdam.

Aanpak wegtunnels Amsterdam

De 5 Amsterdamse tunnels zijn een belangrijke schakel in de bereikbaarheid van Amsterdam. Om de bereikbaarheid in de toekomst te waarborgen heeft het college van B&W het programmaplan Aanpak Wegtunnels Amsterdam vastgesteld. Het programma heeft als doel het realiseren van veilige wegtunnels die voorzien zijn van een uniforme bediening, bewaking en een functioneel uniforme tunneluitrusting. Het programma bestaat uit drie tunnelprojecten (Piet Heintunnel, Michiel de Ruijtertunnel, Arenatunnel) en de vernieuwing van de verkeerscentrale Amsterdam. De eerste tunnel die is aangepakt, is de Michiel de Ruijtertunnel. Nu is men bezig met de renovatie van de Piet Heintunnel en de Arenatunnel en daaropvolgend wordt de verkeerscentrale vernieuwd.

Bediening, besturing en bewaking

Gemeente Amsterdam, dienst Metro en Tram, heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Tunnel Engineering Consultants (TEC), waarvan Covalent partner is, voor het leveren van Bedienings- en Besturingsexpertise. Collega Flip van Dijk is betrokken geweest als disciplineleider voor Bediening, Besturing en Bewaking (3B) voor de Piet Heintunnel. Ook adviseerde en ondersteunde hij bij de ontwikkeling van ontwerpnota’s voor het programma. Toen de realisatie eenmaal in volle gang was, was er behoefte aan een ontwerper voor de migratie van de gerenoveerde Piet Heintunnel in de bestaande verkeerscentrale. Deze rol wordt door onze collega Tjerk-Peter van den Berg vervuld. Omdat de migratie opgave met een klein team wordt uitgevoerd is hij ook bij de realisatie hiervan nauw betrokken.

Bijzonder is dat het project met het voorontwerp is begonnen voordat de aanbesteding van de renovatie is afgerond. Het vervolg van het ontwerp en de realisatie wordt uitgevoerd in een integraal ontwerpteam met specialisten van de gemeente en opdrachtnemer binnen een alliantie. Een grote uitdaging is het parallel lopen van alle activiteiten.

“Doel is om de renovatie van de verkeerscentrale en de technische ontvlechting van de trambuis van de Piet Heintunnel mee te nemen, zonder dat dit tot verstoringen leidt.” – Flip van Dijk

Daarom Covalent

Om de integratie van de systemen succesvol te maken, is brede kennis van bedienings- en besturingsarchitecturen nodig. Ook is kennis nodig van de bijbehorende installaties voor informatie en communicatie. Flip heeft jarenlange ervaring als systems integrator. Zo adviseerde hij RWS over vergelijkbare systemen voor de bediening van sluizen.

Tjerk-Peter is in de afgelopen jaren bij diverse projecten betrokken geweest waarbij hij met name actief was bij de integratie van nieuwe ojecten in bestaande verkeers- of bediencentrales. Wij zijn trots dat wij vanuit Covalent onze bijdrage mogen leveren op het raakvlak van techniek, project en organisatie.

Deel dit project

LinkedIn
WhatsApp
Email

Meer projecten

Reevesluis

Covalent is bij de Reevesluis betrokken geraakt in de eindfase van het project. Flip van Dijk en Tjerk-Peter van den Berg zijn toegevoegd aan het

Lees dit bericht »
Covalent vervult rol systeemarchitect Gaasperdammerweg

A9 Gaasperdammertunnel

2013-heden Het project A9 Gaasperdammerweg maakt onderdeel uit van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). Covalent raakte betrokken vanuit de Landelijke Tunnelstandaard en vervult in opdracht van

Lees dit bericht »