Assetmanagement

Optimale prestatie van objecten

Infrastructuur is essentieel voor de bereikbaarheid en leefbaarheid in onze samenleving. Hoe zorgt u voor optimale prestatie van objecten? Heeft u het assetmanagement goed georganiseerd?

Assetmanagement

Assetmanagement is het optimaal besturen van processen, waarbij u beslissingen neemt op basis van kwalitatief betrouwbare informatie en heldere doelstellingen. De informatie is gebaseerd op inzicht in de prestaties, risico’s en kosten van assets, gedurende de hele levenscyclus. De doelstellingen komen voort uit de kaders waaraan infrastructuur moet voldoen en de keuzes die u maakt en de uitwerking daarvan naar beleid en planning. Inzicht en heldere doelstellingen maken het mogelijk om te sturen op prestatie en kosteneffectiviteit.

Prestatie optimaliseren

Als assetmanagement goed is georganiseerd, kunt u de prestatie van uw assets optimaliseren. Kosten, prestaties en risico’s zijn met elkaar in balans en u weet waar u op kunt sturen. Vanuit doelstellingen kunt u onderbouwde beslissingen nemen over beheer en onderhoud.

Ervaren assetmanager

Bent u op zoek naar een ervaren assetmanager? Wij helpen u graag. Wij adviseren en managen implementatietrajecten voor assetmanagement op een integrale en pragmatische wijze. We begeleiden het proces, ondersteunen in het maken van keuzes en sturen (technische) teams aan.

Meer weten over assetmanagement?

Wij praten graag met u verder!