Systeemarchitectuur

Samenhang van systemen

Bent u verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het integrale besturingssysteem van en infrastructureel object? Hoe zorgt u voor een eenduidige beschrijving van het systeem, waarmee alle betrokkenen aan het werk kunnen? Systeemarchitectuur is een belangrijke stap in het ontwikkelen en bouwen van een systeem.

Systeemarchitectuur

Systeemarchitectuur beschrijft alle aspecten van een systeem op een eenduidige manier. Denk aan de functies, de activiteiten die uitgevoerd worden en de relaties met de omgeving. De beschrijving van een systeem is het communicatiemiddel in de ontwikkeling en bouw van een systeem. De betrokken partijen, zoals ontwerpers en softwareontwikkelaars, kunnen hieruit aflezen wat er gebouwd moet worden. Systeemarchitectuur wordt opgebouwd op basis van functionele specificaties, die gebaseerd zijn op de user requirements (wensen en eisen gebruikers).

Integrale samenhang systeem

Systeemarchitectuur maakt de integrale samenhang van een systeem inzichtelijk. Zo kunnen de betrokken partijen vanuit hun eigen discipline samenwerken aan een integraal ontwerp. Daarmee vormt de architectuur de basis van systeemintegratie.

Ervaren systeem architect

Bent u op zoek naar een ervaren systeem architect? Wij helpen u graag. Wij hebben ruime ervaring en expertise in huis met betrekking tot systeemintegratie, systeem- en klanteisspecificaties en systeem engineering. Wij begeleiden het proces, betrekken stakeholders en zorgen voor test- en acceptatiemanagement.

Meer weten over systeemarchitectuur?

Wij praten graag met u verder!