Systeemintegratie

Systemen die feilloos communiceren

Uw organisatie staat voor een complex infrastructureel project. Hoe zorgt u ervoor dat de bedrijfsprocessen optimaal werken? Hoe verbindt u alle componenten tot een werkend geheel, waarbij alle afzonderlijke systemen feilloos met elkaar communiceren? Systeemintegratie zorgt dat alle systemen als 1 systeem functioneren.

Systeemintegratie

Om onze infrastructuur veilig en efficiënt te gebruiken, werken alle onderdelen van de weg- en waterinfrastructuur samen. De integraliteit van de systemen en installaties van tunnels, bruggen, sluizen en knooppunten vormen de basis van een betrouwbare infrastructuur. Systeemintegratie is dus essentieel voor een goede, integrale werking van infrastructuur. Systeemintegratie zorgt dat alle (sub)systemen met elkaar functioneren als 1 systeem én dat de gebruikers, van wegverkeersleiders tot hulpdiensten, op het juiste moment over de juiste informatie beschikken.

Succesvol opleveren

Bij de oplevering van een nieuw stuk infrastructuur is het doel een tijdige en veilige oplevering van een goed functionerend mechanisme, dat beheersbaar, beschikbaar en betrouwbaar is. Op een efficiënte en kosteneffectieve manier. Dit doel start in de ontwerpfase en eindigt met een succesvolle ingebruikname. Met systeemintegratie stroomlijnt u het hele proces.

Systems Engineering

Door Systems Engineering wordt de ontwikkeltijd en betrouwbaarheid van complexe systemen geoptimaliseerd. Systems Engineering is een gestructureerde manier van ontwerpen waarbij alles bekeken wordt vanuit het perspectief van het totale systeem. Het ontwikkelproces biedt voortdurend ruimte om te kijken of alle onderdelen en processen de gewenste kwaliteit hebben en succesvol met elkaar integreren en waar nodig, voor tussentijdse bijsturing. Kwaliteitsmanagement is een cruciaal onderdeel van systems engineering.

Ervaren system integrator

Bent u op zoek naar een ervaren system integrator? Wij helpen u graag. Wij hebben ruime ervaring en expertise in huis met betrekking tot systeemintegratie, technische automatisering en tunnel technische installaties (TTI). In de praktijk vraagt systeemintegratie om voortdurende afstemming tussen alle betrokken partijen. Onze adviseurs begeleiden het proces, sturen (technische) teams aan en betrekken stakeholders.

Meer weten over systeemintegratie?

Wij praten graag met u verder!