In juli werd de gecombineerde Coentunnel opengesteld voor verkeer. Het fileleed is sindsdien opgelost. Diderick Oerlemans, Technisch Manager VTTI namens Rijkswaterstaat, rijdt dagelijks met plezier door de tunnel. “Als het kan, rijd ik er voor om.”

De tunnel op tijd open: dat klinkt eenvoudig, maar was complex. De gecombineerde Coentunnel telt maar liefst 8 rijstroken en is de eerste wegtunnel in Nederland met een wisselbuis. Het ontwerp van de verkeers- en tunneltechnische installaties (VTTI) is omvangrijk, het gaat om 52 systemen, en behoorlijk gecompliceerd. Bovendien zijn de veiligheidseisen strenger dan ooit.

Afbreukrisico reduceren

Daar komt bij dat er een zoektocht nodig blijkt te zijn om aan de vraag van de opdrachtgever te kunnen voldoen. Voor een goede voortgang werd er een projectorganisatie opgericht, met overall technisch management, bestaande uit vertegenwoordigers van zowel opdrachtgever Rijkswaterstaat als opdrachtnemer aannemerscombinatie Coentunnel Company.

Aan opdrachtgeverszijde wordt er een Technisch Manager Verkeers- en Tunneltechnische Installaties aangesteld, om het afbreukrisico met betrekking tot de installaties en de integrale werking van de besturingssoftware te reduceren. Diderick Oerlemans, partner Covalent, krijgt deze rol. Hij is namens Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de besturingssoftware en het testproces binnen zowel het project voor de realisatie van de tweede Coentunnel als de renovatie van de oude Coentunnel.

Pragmatisme voorop

Ondanks de vertraagde start van het project gaat de tunnel op tijd open. Oerlemans; ”De kracht van dit project is dat we pragmatisme voorop hebben gesteld; de focus op het beheersen van reële aantoonbare risico’s. We hebben de acceptatiecriteria voor veiligheid vooraf met elkaar gedefinieerd en vastgelegd, uiteraard zonder daarbij concessies te doen aan veiligheid.”

De projectorganisatie koos voor technische bewezen oplossingen. Oerlemans; ”Dat gaf uitdagingen genoeg. Inmiddels kunnen projecten terugvallen op referenties en specificaties uit de Landelijke Tunnel Standaard, maar die was toen nog niet van toepassing. Het hergebruik van kennis zat heel erg in mensen.”

Oplossing files

Het doel van de gecombineerde Coentunnel is een verbeterde verkeersdoorstroming tussen Amsterdam en Noord Holland en een vermindering van de files op de A8 en de A10. Oerlemans: “Het resultaat mag er zijn: het fileleed is opgelost.” Kort na de opening werd de Coentunnel enkele keren kort afgesloten. “Dat kwam doordat het hoogtedetectie systeem te hoge vrachtwagens waarnam. Dan sluit de tunnel terecht. Dat zijn incidenten, kan ik uit eigen ervaring zeggen. Ik rijd dagelijks door de Coentunnel. Dat doe ik graag ja, als het kan dan rijd ik er voor om.”