Ingenieursbureau en softwareleverancier Covalent heeft zich aangesloten bij het platform Bouwstenen voor Sociaal. Dit sector verbindende platform bestaat uit bestuurders en professionals uit de vastgoedsector. Partners van het netwerk wisselen kennis uit en werken samen aan vraagstukken met als doel gezamenlijk vooruit te komen. Erik Nieuwenburg, partner van Covalent; “Het partnerschap onderstreept onze wens bij te dragen aan professionalisering in het maatschappelijke speelveld.”

De opgave rond maatschappelijk vastgoed is groot: bezuinigingen, benutting, maatschappelijk en financieel rendement en beheer en onderhoud van gebouwen. Ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan de betrokkenen.

Sector verbindend platform

Bouwstenen voor Sociaal is een sector verbindend platform van en voor bestuurders, professionals en gebruikers in het maatschappelijk vastgoed. Bouwstenen staat voor vinden (van kennis en informatie), verbinden (mensen en inzichten) en vooruitkomen (verbetering). Het netwerk van Bouwstenen bestaat uit partners uit het veld die actief participeren in kennisuitwisseling. Deze participatie is gestoeld op de gedachte dat oplossingen niet uit Den Haag komen. Partners nemen zelf verantwoordelijkheid door een actieve en stuwende rol te spelen in een veld vol verandering en kansen.

Covalent nieuwe partner

Covalent is de nieuwe partner van Bouwstenen. Erik Nieuwenburg, partner Covalent: “Wij willen het netwerk inhoudelijk versterken vanuit onze filosofie om te (ver)binden door te delen. Wij zoeken verbinding rond de thema’s uit het veld. Dat is voor ons reden om partner te worden van Bouwstenen voor Sociaal.” Covalent werkt voor organisaties die zich vanuit een regie voerende rol aan de opdrachtgeverszijde van de markt bevinden. “Vanuit deze positionering bevinden we ons in een maatschappelijk speelveld, waarbinnen we willen bijdragen aan professionaliteit en innovatie.”

Expert in asset management

Ingenieursbureau en softwareleverancier Covalent ontwerpt, ontwikkelt en implementeert oplossingen voor integraal asset management en is onder meer leverancier van het systeem Condor Cloud. Dit informatiesysteem faciliteert de informatievoorziening op strategisch en tactisch niveau en ondersteunt de operationele aansturing door het vastleggen van de kwaliteit van objecten (condities) en het aansturen van de werkuitvoering (workflows). Op basis van een integraal beeld stelt Condor beheerders in staat om vanuit een regierol onderhoud en beheer te managen. Covalent werkt onder meer voor het Rijksvastgoedbedrijf (RVB, voorheen Rijksgebouwendienst) en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en wordt gezien als expert binnen het domein.