Tijdens het COB congres 2017 presenteerden wij de Tunneltrainer, een virtueel trainingssysteem waarmee de bediening van tunneltechnische installaties nagebootst wordt. Hiermee kunnen wegverkeerleiders opgeleid worden, zonder te hoeven wachten totdat de tunnelsoftware klaar is.

Tunneltrainer

Rijkswaterstaat zet simulatoren in voor het opleiden en trainen van wegverkeersleiders, waarmee voorkomen wordt dat tunnels fysiek afgesloten moeten worden. Een verkeersleider oefent in een virtuele omgeving met het aansturen van de tunneltechnische installaties (TTI). Om dit efficiënter, intuïtief en realistischer te maken, hebben wij samen met Soltegro de tunneltrainer ontwikkeld. Hiervoor integreerden we de knoppentrainer met de 3D-simulator van Soltegro. De Tunneltrainer simuleert de bediening en besturing van alle tunneltechnische installaties in de tunnel.

Levensechte simulatie

De werking van de technische systemen wordt nagebootst in een virtuele omgeving, waarin verschillende scenario’s gesimuleerd kunnen worden. Dit resulteert in een levensechte simulatie van bijvoorbeeld een aanrijding of brand. Vanuit een BIM-model worden realistische 3D beelden gegenereerd en in de game-omgeving geladen. Deze virtuele omgeving wordt aan de tunneltrainer gekoppeld en maakt het mogelijk om vrij door de tunnel te bewegen en handelingen te verrichten zoals het openen van hulppostkasten en het uitnemen van brandblussers. Ook de communicatie met de hulpdiensten, omroepberichten in de tunnel en bijvoorbeeld contourverlichting van vluchtdeuren wordt nagebootst.