De Masterclass Complexe infrastructuur op 8 oktober jl. was zeer geslaagd. Meer dan 60 professionals uit de markt lieten zich inspireren door presentaties van onder meer professor dr. Timo Hartmann van de universiteit Twente en innovatiemanager Peter Vos van Liander. Organisatoren Covalent en Soltegro blikken terug op een dag met boeiende dialogen, scherpe vragen en verdieping rondom het onderwerp “samen succesvol ontwerpen, bouwen en exploiteren van infrastructuur”.

De derde editie van de Masterclass Complexe Infra werd gekenmerkt door een sterk thema, een set aansluitende verhalen en een groep deelnemers die ook na afloop niet zomaar uitgesproken raakte. Het voornaamste doel: kennis, en ook contacten, uitbreiden. De Masterclass werd hoog beoordeeld (gemiddeld een 7.5!), voornamelijk op basis van onderwerpen, sprekers en samenhang.

Systeeminnovatie

Peter Pos, Senior Innovatiemanager Liander, trapte af met de vraag waarom systeemontwerp zo moeilijk is. Hij lichtte het huidige energiesysteem en het energiesysteem van de toekomst toe. Om de energietransitie vorm te kunnen geven zijn twee aspecten van groot belang: herontwerp en samenwerking. Voor een goed ontwerp is inzicht in de relatie tussen ontwerpen en productie cruciaal. De ontwerpvraagstukken vragen om een samenwerking op basis van Mutual Gains; gedeelde ambitie, belangen expliciteren, aandacht voor context en indicatoren zoals de spelers én het spel.

Informatie modellering

De infrastructuur van de toekomst vraagt om beheer op basis van collaboratie en kennisuitwisseling, aldus Timo Hartmann, Associate Professor Universiteit Twente. Hij sprak over informatie modellering voor het veilig beheren over de gehele levenscyclus en gebruikte tunnels als voorbeeld. Ondersteunende informatiemodellen moeten zeer flexibel zijn en zich baseren op integratie van bestaande en nieuwe conditie, sociale en fysieke aspecten en belangrijke informatie. Maar wat is belangrijke informatie? Hartmann bekeek het vraagstuk vanuit het perspectief van de “regie voerende” beheerder; wat is de informatiebehoefte? Wanneer kan een beheerder beslissingen nemen, ook tijdens het modelleren van informatie over details, decompositie, onderlinge relatie van objecten en veranderingen? Hartmann lichtte het Tunnel Informatie Model toe en besprak de relatie met BIM.

Management van complexe infra

Henry van der Pluym, algemeen directeur NedMobiel, ging dieper in op het managen van complexe infra door het vergelijken van verschillende modellen van contracteren: DBFM (O), Prestatie contracten en Operations & Maintenance. Onderhoud staat voor betrouwbaarheid, veiligheid en beschikbaarheid. De operatie richt zich op verkeersveiligheid en doorstroming. Welke gevolgen hebben het samen of gescheiden opnemen van het “verkeer en beheer” in het contracteren? Een belangrijke conclusie van Van der Pluym: meer technische regie bij de decentrale overheden, waardoor keuzes meer geïntegreerd en in het belang van de gebruiker genomen kunnen worden.

Kansen PPS

Welke kansen liggen er binnen dit spel voor PPS? Jeroen in ’t Veld, directeur Rebel Group, sprak over samenwerking binnen infrastructurele projecten. Samenwerking is niet eenvoudig. Doel, belang en succesdefinitie kunnen per partij, zelfs per persoon, verschillen. Mensen, waarden, organisaties, systemen; factoren die van invloed zijn op samenwerking. Bovendien vraagt het werken binnen complexe infrastructurele project om zeer specialistische oplossingen, begrijpen weinig mensen het geheel, is er een grote onderlinge afhankelijkheid en hebben kleine gebeurtenissen grote gevolgen. Past dit binnen een DBFM structuur? In ’t Veld zette de filosofie tegenover de praktijk en benoemde belangrijke knelpunten als incomplete contracten, concurrentie en systeemfixatie. De enige oplossing is samenwerking: interactie, evaluatie, communicatie. Maar ook een EMVI score op de relatie tussen OG en ON en het werken op basis van SCRUM. Download de presentaties van de sprekers hier: http://masterclasscomplexeinfra.nl/programma.html