Oplossingen

Totaaloplossingen die naadloos aansluiten

Oplossingen

Welkom bij Covalent. Wij ontwikkelen software die onze klanten ondersteunt om hun organisatie op basis van optimale informatievoorziening aan te sturen. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau. We ontwikkelen de software in nauwe samenwerking met klanten. Gericht op efficiëntie en kostenreductie. Zo ontstaan er totaaloplossingen die naadloos aansluiten op de behoefte van de markt.

Meer weten over onze oplossingen?

Wij praten graag met u verder!

Verkeersleiders opleiden

De Tunnelwet vereist dat verkeerleiders aantoonbaar opgeleid zijn in het bedienen van een tunnel. Welk trainingsinstrument gebruikt u daarvoor? Hoe zorgt u voor voldoende tijd voor het opleiden? En hoe dekt u de leerdoelen zoals geformuleerd in de Landelijke Tunnelstandaard (LTS) af? Covalent ontwikkelde de knoppentrainer.

Knoppentrainer

De knoppentrainer is een trainingssysteem waarin de bediening van alle installatietechniek in tunnels conform de LTS nagebootst wordt. Denk aan intercom, vluchtdeuren, camera’s, detectie, ventilatie en verlichting. Ook het omgaan met calamiteiten, het afsluiten van rijstroken en het informeren van hulpdiensten is in het systeem opgenomen. In het i.s.m. Rijkswaterstaat ontwikkelde systeem is de regelgeving vanuit de Landelijke Tunnelstandaard verwerkt. De knoppentrainer is web-based, gebruiksvriendelijk en is configureerbaar voor verschillende tunnelsystemen.

Prestatie infrastructuur monitoren

Aangescherpte regelgeving, geavanceerde installaties, de samenhang met de omgeving: regie voeren op de exploitatie van infrastructurele objecten is de laatste jaren niet eenvoudiger geworden. Hoe bewaakt u veiligheid en beschikbaarheid? Wanneer is er sprake van een waterdichte risicoanalyse? En hoe legt u onderbouwd verantwoording af? Must geeft maximaal grip op infrabeheer.

MUST

Covalent ontwikkelde MUST voor het monitoren van de prestatie van infrastructuur. MUST is een geautomatiseerd systeem dat beheerders van droge en natte infra helpt maximaal grip te krijgen op hun beheertaken. MUST vertaalt de informatie over de prestatie van infrastructurele objecten naar strategische- en operationele beslissingen. Dit stelt beheerders in staat om onderbouwd verantwoording af te leggen over de veiligheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van een object.

Integraal vastgoedbeheer

Op basis van onze expertise ontwikkelden wij Condor: een assetmanagement informatiesysteem dat het beheer en onderhoud van vastgoedobjecten professioneel ondersteunt. Condor stelt beheerders in staat om vanuit een regievoerende rol het onderhoud en beheer te managen. Het systeem faciliteert zowel de kwalitatieve aspecten als de planningsaspecten van het beheerproces en vertaalt alle gegevens bovendien naar managementinformatie waarmee de beheerder inzicht heeft in de kwaliteit en status van het beheerproces.

Condor

Condor is een zelfstandige business unit van Covalent. Met het vastgoedbeheersysteem kunnen vastgoedbeheerders alle processen voor integraal beheer en onderhoud van vastgoed inrichten. Op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Alles in 1 web gebaseerd systeem. Condor faciliteert het efficiënt, transparant en ongecompliceerd beheren van vastgoedportefeuilles. Het systeem is ontwikkeld voor partijen die er waarde aan hechten om het vastgoed planmatig te onderhouden en zich niet kunnen permitteren informatieachterstand op te lopen.

Virtueel trainingssysteem

Rijkswaterstaat zet simulatoren in voor het opleiden en trainen van wegverkeersleiders, waarmee voorkomen wordt dat tunnels fysiek afgesloten moeten worden. Een verkeersleider oefent in een virtuele omgeving met het aansturen van de tunneltechnische installaties (TTI). Om dit efficiënter, intuïtief en realistischer te maken, hebben wij samen met Soltegro de tunneltrainer ontwikkeld. Hiervoor integreerden we de knoppentrainer met de 3D-simulator van Soltegro. De Tunneltrainer simuleert de bediening en besturing van alle tunneltechnische installaties in de tunnel.

Tunneltrainer

De tunneltrainer is een virtueel trainingssysteem waarmee de bediening van tunneltechnische installaties nagebootst wordt. Er kunnen verschillende scenario’s gesimuleerd worden, bijvoorbeeld een aanrijding of brand. Vanuit een BIM-model worden 3D beelden gegenereerd en in de game-omgeving  geladen. In deze virtuele omgeving is het mogelijk om vrij door de tunnel te bewegen, handelingen te verrichten en te communiceren met de hulpdiensten. Met de Tunneltrainer is het mogelijk om verkeersleiders op te leiden, onafhankelijk van tijd en plaats. Daarnaast is het mogelijk om virtueel te testen en gegevens te analyseren. Denk bijvoorbeeld aan het doorrekenen van faalbomen en veiligheidsfuncties.