A2 Leidsche Rijntunnel; belangrijke verbinding

2010-2012 De Leidsche Rijntunnel; een belangrijke verbinding tussen Utrecht en stadswijk Leidsche Rijn. Van 2006 tot 2012 wordt de A2 met 4 rijstroken verbreed dat een einde aan files maakt. Covalent verzorgt in opdracht van Rijkswaterstaat het testmanagement, begeleidt de ontwikkeling van de besturingssoftware en is onderdeel van het onderzoeksteam naar meerwerkkosten.

Verbinding Utrecht en Leidsche Rijn

De Leidsche Rijntunnel is de verkeerstunnel die voor verbinding tussen Utrecht en de stadswijk Leidsche Rijn zorgt. In 2006 werd besloten om de A2 Amsterdam-Utrecht te verbreden van 2×3 naar 2×5 rijstroken, om files en vertraging te verminderen. De totale kosten van het project zijn circa 1 miljard euro. De Leidsche Rijntunnel werd in 2012 geopend, maakte een einde aan de reguliere files en biedt veilige doorstroming van zo’n 50 miljoen voertuigen per jaar.

Testmanagement en software-ontwikkeling

In opdracht van Rijkswaterstaat gaf Covalent mede invulling aan het testmanagement en de begeleiding van de ontwikkeling van de besturingssoftware. Aan boord van het technisch team van Rijkswaterstaat integreerden we het testproces en ontwikkelden in co-creatie met de aannemer het besturingssysteem. De door Rijkswaterstaat gestelde topeisen en een gedetailleerde uitwerking van alle specificaties vormde hiervoor de basis. Ook assisteerden we in de informatievoorziening over de uitvoering van het project naar partijen als BureauVeiligheidBeambte, SteunpuntTunnelveiligheid en VeiligheidRegioUtrecht.

Onderzoek onderbouwing meerwerk

Covalent werd daarnaast gevraagd voor het onderzoek naar meerwerk. Rijkswaterstaat schakelde Bureau De Bont (BdB) in voor een onafhankelijk onderzoek naar het meerwerk en bijbehorende kosten die de aannemer in rekening bracht voor wijzigingen. Covalent maakte onderdeel uit van het onderzoeksteam van BdB en onderzocht de onderbouwing voor het meerwerk dat betrekking had op de software.

Waarom Covalent?

Covalent TAS heeft jarenlange ervaring binnen het domein en heeft zowel diepgaande infrastructurele expertise als specialistische kennis over testprocessen in huis. Wij willen opdrachtgevers helpen om met een effectief en efficiënt georganiseerd testproces zonder verrassingen naar de oplevering van een project toe te werken. Het vroegtijdig integreren van het testproces, wat ons betreft een belangrijke succesfactor, leidde in dit project tot het signaleren van (ontwerp)fouten in een vroeg stadium. Het testproces werd afgesloten met een voor Nederlandse begrippen uniek minimum aantal testbevindingen, een succesvolle acceptatietest en geslaagde calamiteitenoefening.

Bepaalde thema’s vragen om specifieke expertise en vaardigheden. Een onderzoek naar meerwerk ligt gevoelig. Geen eenvoudige opdracht dus. De mensen van Covalent spreken zowel de taal van de opdrachtgever als van de opdrachtnemer en hebben kennis van het “waarom” én het “hoe”. De conclusie van het onderzoek naar de onderbouwing van het meerwerk was dat het meerwerk met aanzienlijk lagere kosten uitgevoerd moest kunnen worden. Dit leidde tot onderbouwde onderhandelingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en een forse besparing op de eindafrekening voor Rijkswaterstaat.

Resultaten om trots op te zijn.