A73; de Roertunnel en Swalmentunnel

2008-2009 De A73 is een belangrijke verbindingsweg tussen Noord- en Midden Limburg. In 2003 en 2004 startte de bouw van de Roertunnel en de Swalmentunnel. Covalent werd bij het project betrokken voor de beoordeling van het afbouwplan van de tunnels, als technisch manager/adviseur in het regieteam en als testmanager.

A73- Zuid

De A73 is een snelweg van knooppunt Ewijk, via Nijmegen en Venlo, naar Roermond en Echt. Het is een belangrijke verbindingsweg tussen Noord- en Midden Limburg. De Roertunnel en Swalmentunnel zijn landtunnels in de A73, waarvan de bouw startte in 2003/2004. De Roertunnel is 2,45 km lang en is daarmee de langste landtunnel voor autoverkeer in Nederland.

De A73-Zuid werd in december 2009 volledig opengesteld voor verkeer. De snelweg, ook wel de ruggengraat van Limburg genoemd, zorgt sindsdien voor een snelle Noord-Zuidverbinding en ontlasting van bestaande doorgaande wegen. De Roertunnel biedt dagelijks doorgang aan zo’n 40.000 voertuigen, de Swalmentunnel aan ongeveer 35.000 voertuigen.

Technisch management Regieteam

In 2008 werd Covalent in de persoon van Ronald Gram bij het project betrokken door adviesbureau Horvat & Partners voor de beoordeling van het afbouwplan van de tunnels. De veiligheidsvoorzieningen waren nog onvoldoende in orde, waardoor de tunnels partieel opgesteld waren: 1 rijstrook per tunnelbuis. Het installeren en testen van de tunneltechnische installaties (TTI) werd hierdoor bemoeilijkt, waardoor er vertraagde oplevering dreigde.

Rijkswaterstaat stelde een regisseur aan over zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer: Hans Ruijter. Ronald Gram werd gevraagd als technisch manager/adviseur in het 3-koppige regieteam en vertegenwoordigde de projectorganisatie. De taak van het regieteam was het werk afmaken, testen en de tunnels openstellen. Belangrijk binnen de rol van Ronald was de afstemming met de betrokken stakeholders. Hij zorgde voor toelichting, verklaringen en updates voor partijen als brandweer en lokale politici tot de Tweede Kamer. De afbouwperiode duurde uiteindelijk 11 maanden.

Covalent werd tevens gevraagd als testmanager. We zorgden voor het opstellen van de functionele scenariotesten, overeenstemming met beheerder en steunpunt tunnelveiligheid, de inhoudelijke afstemming met wegverkeersleiders en hulpdiensten en de begeleiding van het testproces.

Daarom Covalent

De taak van het regieteam vroeg om snelle besluitvorming over grote vraagstukken en, in sommige gevallen impopulaire, maatregelen. Er werden installaties geschrapt en er werd gekozen voor lokale bediening (i.p.v. bediening vanuit de verkeerscentrale) en het toepassen van een standaard verkeerssignaleringssysteem. Door onze jarenlange ervaring binnen complexe infrastructurele projecten begrijpen en doorgronden wij de dynamiek hiervan. Gram: ”Techniek is een middel om een doel te bereiken. Techneuten kunnen daar soms ver in gaan, maar je moet je tegelijkertijd beseffen dat een project wordt bekostigd met gemeenschapsgeld. Daar moeten we zeer verantwoord mee om gaan. Er werden keuzes gemaakt, om verklaarbare financiële redenen.”

Onze rol in het testproces vroeg om zorgvuldige communicatie met alle stakeholders. De testspecificaties maakten formeel geen onderdeel uit van het contract, waardoor er extra aandacht nodig was voor het gedragen krijgen hiervan. Wij hebben ervaring met het werken op sleutelposities in projecten en zijn vaak de verbindende schakel tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. We spreken de taal van beide partijen en zijn gericht op samenwerken. Dit waren essentiële aspecten om het project tot een goed einde te brengen en het doel te bereiken; de openstelling van de aantoonbaar veilige Roertunnel en Swalmentunnel.