Aanpak Ring Zuid Groningen

2016 De zuidelijke ringweg in Groningen wordt omgebouwd. Het plan Aanpak Ring Zuid moet zorgen voor een beter bereikbare stad, leefbare omgeving en meer verkeersveiligheid. Covalent maakt in opdracht van Verkeerscentrale Wolfheze een impactanalyse van de integratie in de verkeerscentrale. 

Bereikbaar & veilig

De zuidelijke ringweg is een 12 kilometer lange verkeersader die dwars door de stad Groningen loopt. Groningen groeit en krijgt meer inwoners en bezoekers. De gemeente, provincie en het Rijk hebben daarom een plan gemaakt voor de ombouw van de ringweg: Aanpak Ring Zuid.

Het plan Aanpak Ring Zuid zorgt voor een vlottere doorstroom van verkeer, betere bereikbaarheid van bestemmingen in de stad. De weg wordt beter ingepast in de omgeving en veiliger ingericht. Zo krijgt de ringweg extra rijstroken en andere op- en afritten. Ook wordt de weg compact en krijgt een groene uitstraling. Tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep wordt de ringweg verdiept aangelegd. De ringweg wordt veiliger ingericht door het ontwerp, de inrichting en alle verkeersveiligheidsmaatregelen. De bouw gaat begin 2017 van start en naar verwachting wordt de nieuwe ringweg in 2021 opgeleverd.

Impactanalyse verkeerscentrale

Covalent maakt in opdracht van Verkeerscentrale Wolfheze een impactanalyse van het project Aanpak Ring Zuid op de verkeerscentrale. Het gaat hierbij om het deel van de zuidelijke ringweg dat verdiept aangelegd wordt. Het doel is het effect hiervan op de vlakken organisatie, techniek en proces in beeld te brengen. Covalent maakte al eerder een impactanalyse voor het aansluiten van de Salland Twentetunnel en is bekend met de werkprocessen van de verkeerscentrale.