Adviseur renovatie Heinenoordtunnel

2018- heden De Heinenoordtunnel is toe aan renovatie van civiele onderdelen en de tunnel technische installaties. In opdracht van Rijkswaterstaat werken wij samen met Tunnel Engineering Consultants (TEC) aan de voorbereiding van de uitvraag en het contract van de renovatie.

Renovatie Heinenoordtunnel

De 1e Heinenoordtunnel is een belangrijke en drukke verbinding in de A29 tussen de Hoeksche Waard en Rotterdam. De tunnel, uit 1969, is toe aan renovatie, zowel met betrekking tot installaties als civiele onderdelen. Zo worden alle tunnel technische installaties vervangen en er komt een middentunnelkanaal voor vluchtwegen en kabels. Deze werkzaamheden zijn ook nodig om te voldoen aan de (nieuwe) Landelijke Tunnelstandaard van Rijkswaterstaat. Ook bekleding, voegen en asfalt worden aangepakt.

Advies LTS en IA

In samenwerking met TEC, een vof van Witteveen & Bos en Royal HaskoningDHV, werken wij aan het opstellen van het contract voor de renovatie van de Heinenoordtunnel. Denk aan eisen, randvoorwaarden en ontwerp. Deze voorbereiding is nodig voor de aanbesteding van de renovatie. Wij adviseren over de Landelijke Tunnelstandaard (LTS) en over de Industriële automatisering. We zijn verantwoordelijk voor het leveren van onder meer een Operational Conceptual Design (OCD), een RAMS-rapport en eisen t.a.v. beheer en onderhoud. De grootste uitdaging is om overlast tijdens de renovatie op een acceptabel niveau te houden. Daarbij gaat het om een optimale balans tussen veiligheid, bereikbaarheid en uitvoerbaarheid. De wijze waarop de renovatie uitgevoerd wordt, is daarom een belangrijke succesfactor.

Expertise LTS, IA en TTI

Wij zijn gevraagd op basis van onze expertise op het gebied van de Landelijke Tunnelstandaard (LTS) en Industriële Automatisering. Collega Hans Dijkema heeft veel kennis van de Europese tunnelwetgeving. Ook heeft hij veel ervaring als lead architect bij het ontwikkelen en implementeren van de LTS. Collega Marco Plug heeft veel kennis van IA en 3B bij tunnelinfrastructuur. Hij was o.a. betrokken bij het opstellen van contracteisen Tunnel Technische Installaties (TTI) voor de RijnlandRoute en Ketheltunnel.

Kijk voor meer informatie over dit project op de website van Rijkswaterstaat.