Bediening keersluis Limmel

2017 Keersluis Limmel is een waterkering in de Maas die het achterliggende land met een hefdeur tegen overstroming beschermt. De sluis wordt nieuw aangelegd, zodat ook grote binnenvaartschepen door de sluis passen. In opdracht van Wagemaker helpen wij bij het onderzoeken en voorbereiden van een technische en contractuele aanpassing met betrekking tot de bedienplek van de sluis.

Keersluis Limmel is een waterkering in de Maas. Zodra de waterstand stijgt, zakt de hefdeur van de sluis en houdt het water tegen. Zo beschermt de sluis het achterliggende land tegen overstroming. De sluis wordt nieuw aangelegd, om het Julianakanaal beter toegankelijk te maken. Als ook grote binnenvaartschepen door de sluis passen, wordt de Maasroute een van de belangrijkste scheepvaartverbindingen van Europa.

Opdrachtgever Rijkswaterstaat besteedt de aanleg van de nieuwe sluis aan via een Design, Build, Finance and Maintain-contract (DBFM). De aannemer is verantwoordelijk voor de bouw, het ontwerp, de financiering en het onderhoud voor een periode van 30 jaar.

Onderzoek bedienplek

In opdracht van adviesbureau Wagemaker helpen wij bij het, op verzoek van Rijkswaterstaat, onderzoeken en voorbereiden van een technische en contractuele aanpassing met betrekking tot de bedienplek van de keersluis. We onderzoeken de technische interface en de eisen die aan het raakvlak gesteld worden. Criteria zijn o.m. modulariteit, transparantie m.b.t. cybersecurity en fysieke veiligheid. Ook onderzoeken we het beheer en onderhoud van de totale bedienketen. We kijken daarbij o.m. naar fabrikantschap, storingsbeheer en prestatieverantwoordelijkheden. In samenwerking met OG en ON inventariseren we eisen, knelpunten en risico’s en stellen we oplossingen vast in een scrumsessie.