Beoordelingscommissie Ring Zuid Groningen

2016 De zuidelijke ringweg in de stad Groningen wordt omgebouwd. Het plan Aanpak Ring Zuid moet zorgen voor verbeterde bereikbaarheid, veilige inrichting en een leefbare omgeving. Partner Ronald Gram maakte deel uit van de beoordelingscommissie voor het beoordelen van de aanbiedingen van opdrachtnemers.

Verkeersader

De zuidelijke ringweg in de stad Groningen wordt, onder de projectnaam Aanpak Ring Zuid, omgebouwd. De 12 kilometer lange verkeersader is belangrijk voor het verkeer van en naar de stad én het verkeer dat Groningen passeert. Door extra rijstroken en andere op- en afritten blijft de stad beter bereikbaar. Ook wordt de weg tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep verdiept aangelegd; door deze inpassing blijft de omgeving leefbaar. De ringweg wordt ook veiliger ingericht. De aanbesteding van het project is in 2015 gestart. De planning is erop gericht dat de vernieuwde Ring Zuid in 2021 klaar is.

Beoordelingscommissie

Partner Ronald Gram maakte in opdracht van projectorganisatie Aanpak Ring Zuid deel uit van de beoordelingscommissie die de EMVI-plannen van de inschrijvers beoordeelt. De gunning van het project vond plaats op basis van de Economisch Meest Voordelige inschrijving (EMVI). De beoordelingscommissie beoordeelt de EMVI-producten, waarbij Ronald verantwoordelijk was voor het deel Industriële Automatisering (IA).

Complexe infra

Ronald Gram heeft ruime ervaring met complexe infrastructurele projecten en bijbehorende vraagstukken over integrale besturing en technische installaties. Eerder maakte hij onder meer deel uit van de beoordelingscommissie van de Rotterdamsebaan en de adviescommissie voor de renovatie van Amsterdamse wegtunnels.