Besturingsconcept en systeemintegratie Noord/Zuidlijn

2007-2015 Covalent vervult een belangrijke rol in de realisatie van de Noord/Zuidlijn, de metrolijn onder het centrum van Amsterdam. In opdracht van Dienst Metro ontwikkelden wij het besturingsconcept voor de Tunneltechnische Installaties, geven we invulling aan de rol van manager Systeem Integratie en zijn we verantwoordelijk voor het test- en acceptatietraject.

Noord/Zuidlijn

De Noord/Zuidlijn is de metrolijn die Amsterdam Noord met Amsterdam Zuid zal gaan verbinden. In de binnenstad is geen ruimte voor extra trams en bussen, maar de vervoersvraag neemt toe. Er is daarom gekozen voor een ondergronds oplossing. De totale financiƫle omvang van dit project bedraagt 3,2 miljard euro. Het project bevindt zich inmiddels in de afbouwfase; de installaties, treinveiligheidssystemen, ICT projecten (besturingssystemen) en systeemintegratie.

Systeemintegratie

Opdrachtgever Dienst Metro is verantwoordelijk voor het operationaliseren van de Noord/Zuidlijn en voor de migratie van de nieuwe en te vervangen IT systemen. In 2007 werd Covalent gevraagd onderdeel uit te maken van het team dat de status van de aanbesteding voor alle installaties onderzocht. Vervolgens nam Covalent, in de persoon van Ronald Gram, zitting in de Technische Adviesraad en het Systeemintegratieteam. Eind 2013 verandert de rol van dit team in een lijnorganisatie met eindverantwoordelijkheid. Ronald Gram is als manager Systeem Integratie verantwoordelijk voor een intensieve samenwerking tussen de deelprojecten Installaties, Treinveiligheidssystemen en ICT projecten en de bewaking van alle contract overstijgende aspecten.

Besturingsconcept installaties

Daarnaast ontwikkelde Covalent een besturingsconcept voor zowel het bestaande metronet als de nieuwe metrolijn. Wij betrokken hiervoor alle stakeholders en de specialisten van het veiligheidsconcept. Het ontwerp werd opgenomen in de vraagspecificaties van de Centrale Besturing Installaties (CBI) en leidde in 2013 tot een succesvolle aanbesteding.

Integraal testen

Tot slot zijn wij met onze Covalent Test- and Acceptance Services in de persoon van Maikel Balster actief als manager Integraal test- en proefbedrijf en verantwoordelijk voor het opstellen van het testplan en de uitvoering van de testopdracht.

De afbouwfase is het sluitstuk van dit grote en complexe project. Het doel is het, binnen de marges van de huidige planning, opleveren van een integraal werkend vervoerssysteem en een succesvolle overdracht naar de exploitant Dienst Metro.