Datamodel tunnels in BIM

2014-2015 Covalent begeleidde PDEng Niels Vossenbelt tijdens zijn afstudeerproject aan de Universiteit Twente. Niels ontwikkelde een datamodel voor lifecycle management van tunnels op basis van het Bouw Informatie Model (BIM) van Rijkswaterstaat. Wij begeleidden Niels vanuit de Landelijk Tunnelregisseur (LTR).

Bouw Informatie Model

Het Bouw Informatie Model (BIM) is een informatiemodel waarbij in een 3 dimensionale omgeving wordt samengewerkt door diverse disciplines in de bouwsector. In 1 model worden alle gegevens van de architect en constructeur tot de aannemer en installateur verwerkt. Zo faciliteert BIM integrale samenwerking. In de beheerfase van een kunstwerk is BIM een belangrijk middel om informatie over bouwwerken beter uit te wisselen tussen Rijkswaterstaat (RWS) en opdrachtnemers. Informatie moet tijdens in fase van de levenscyclus van een bouwwerk uniform en gestandaardiseerd uit te wisselen zijn, om als RWS goed geïnformeerd keuzes te kunnen maken over het onderhoud van infrastructuur.

Lifecycle management van tunnels

BIM richtte zich tot voor kort vooral op de civiele constructie. Het werk van Niels voorziet in een volgende stap: het implementeren van de software en hardware met betrekking tot de Tunnel Technische Installaties (TTI). Hiervoor werd de informatiebehoefte van stakeholders, van beheerder tot verkeersleider, zorgvuldig geïnventariseerd. De centrale vraag: wat is er nodig om vanuit een regievoerende rol onderhoud en beheer te organiseren?

Daarnaast was lifecycle management een belangrijk aandachtspunt. De lifecycle van software verschilt van de lifecycle van de technische installaties en de civiele constructie van de tunnel. Deze dynamiek was onderdeel van het werk van Niels. Met de Landelijke Tunnel Standaard als basis en de inbreng vanuit de RWS verkeersregio’s werden theorie en praktijk samengebracht in het Datamodel t.b.v. Lifecycle management van tunnels. Niels omschreef techniek, functie en onderhoud, waarbij rekening gehouden werd met verschillende vormen van onderhoud (storingsonderhoud, risico gestuurd onderhoud, probabilistisch onderhoud).

Toevoeging BIM

In februari 2015 presenteerde Niels zijn paper aan Rijkswaterstaat. Als onderdeel van het BIM programma van RWS zal het datamodel toegevoegd worden aan de Object Type Library (OTL). Op strategisch niveau zal RWS het model gebruiken om in samenwerking met de Universiteit Twente verder te experimenteren. Een resultaat om trots op te zijn. Veelbelovend talent Niels Vossenbelt vervult inmiddels een boeiende functie in Zuid Afrika. Het was voor Covalent een waar genoegen hem te mogen begeleiden!