Ketheltunnel A4 Delft-Schiedam

2014-2016 De A4 DS is een nieuwe snelweg tussen Delft en Schiedam. Onderdeel van het tracé is de Ketheltunnel. De A4 werd op 18 december 2015 opgesteld voor verkeer. Covalent was namens Rijkswaterstaat betrokken als adviseur TI, TTI consultant en projectleider.

Tussen Delft en Schiedam is een nieuw stuk snelweg aangelegd: de A4. Deze snelweg zorgt voor verlichting van de verkeersdrukte op de A13, de tot dan toe enige verbinding tussen Den Haag en Rotterdam. Onderdeel van de A4 Delft-Schiedam (A4DS) is de 2 km lange Ketheltunnel. De tunnel werd op het maaiveld gebouwd en verhuld met taluds waarop het Park A4 is aangelegd. De A4 Delft-Schiedam werd op 18 december 2015 opengesteld voor verkeer. Dagelijks maken zo’n 60.000 voertuigen gebruik van de snelweg en tunnel.

Adviseur, TTI consultant en projectleider

Covalent werd namens opdrachtgever Rijkswaterstaat vanaf 2014 betrokken als adviseur TI, TTI consultant en projectleider. We waren betrokken bij de realisatie-, de bouw- en het testen van de software voor de Ketheltunnel. We waren verantwoordelijk voor het toetsen van de producten van de opdrachtnemer en fungeerden als verbinding tussen opdrachtgever (OG) en opdrachtnemer (ON) door te participeren in interne reviews, testen en de Scrumteams van de ON. Daarnaast hadden we een actieve rol in het projectteam van Rijkswaterstaat. Tot slot zijn we betrokken als projectleider voor het afhandelen van restpunten.

Uitdagingen

Grootste uitdaging was het op tijd kunnen openstellen van de Ketheltunnel. Als een openstellingsdatum in het geding dreigt te komen, vraagt dat om een sterke koers en een gezonde dosis vastberadenheid. Door betrokken te zijn bij de realisatie van de software konden wij de OG gedegen informeren over mogelijke risico’s en kansen.

Daarnaast was draagvlak een belangrijke succesfactor. Dat kan door uiteenlopende belangen, politiek versus techniek en kwaliteit versus tijd, onder druk komen te staan. Wij bleven kritisch, blokkeerden grote risico’s en adviseerden het management. Wij spreken zowel de taal van OG als ON, dat zorgt ervoor dat we ons soepel bewegen tussen een procesmatige werkwijze enerzijds en de dynamiek van een ontwikkelproces anderzijds. De tunnel is uiteindelijk op tijd opengesteld. Wat ons betreft het bewijs dat samenwerken de beste manier is om een project te laten slagen.