Olieraffinaderij op Sicilië; gesmeerde besturingstechniek

2007- 2012 Ook over de grenzen is Covalent actief. De Esso olieraffinaderij op Sicilië (onderdeel moederbedrijf ExxonMobil) hield de smeeroliefabriek draaiende met een verouderd besturingssysteem. Ook de veiligheidssystemen moeten worden vervangen. Covalent leverde de technisch projectleider, ontwierp de systeemarchitectuur en adviseerde over de installatie en het testproces.

Ruwe olie in bella Italia

De Esso raffinaderij in Augusta op Sicilië (Italië), onderdeel van het moederbedrijf ExxonMobil, zet dagelijks ongeveer 200.000 vaten ruwe olie om in brandstoffen, smeerolie, wassen en asfalt. Het besturingssysteem van de smeeroliefabriek dateert uit de jaren ‘ 70 en moet vervangen worden. Daarnaast moeten er veiligheidssystemen vervangen worden, is het bestaande systeem voor afstandsbediening van pompen en kleppen aan het einde van zijn levensduur en moeten de stoomketels van nieuwe branders met bijbehorend systeem worden voorzien.

Nieuw besturingssysteem

Covalent wordt, in de persoon van Flip van Dijk, in de definitiefase betrokken bij het project voor de vervanging van het besturingssysteem van de smeeroliefabriek. Flip wordt gevraagd als technisch projectleider en systeemontwerper op basis van zijn expertise met het installeren van het besturingssysteem Experion PKS, het Distributed Control System (DCS) van Honeywell. Covalent ontwerpt de systeemarchitectuur en werkt aan de projectplanning en kostenbegroting van de systemen. In de realisatiefase installeert en configureren we het DCS, en programmeren we alle basisregelingen. Tegelijkertijd met het besturingssysteem wordt het Safety Critical System (SCS) vervangen. Het raffinageproces kent risico’s en kost veel energie, productie-uitval geeft (grote) financiële schade. De veiligheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de systemen staan centraal.

Bediening, analyse en beveiliging

Ook het systeem voor de afstandsbediening van de kleppen en pompen wordt vervangen. Een nieuw 2-draads veldbus systeem wordt gekozen dat 128 signalen over bestaande oude bekabeling kan transporteren over afstanden tot 5km. We ontwerpen het systeem en begeleiden de installatie en inbedrijfstelling hiervan. Daarnaast moet de analyse apparatuur ten behoeve van de verbetering van Blend Properties Control uitgebreid worden. Het projectteam voegt 17 analyses toe om de actuele kwaliteit van de producten te kunnen meten en uit te kunnen rekenen welke samenstelling producten dienen te hebben om een opslagtank precies op specificatie te krijgen. Tot slot wordt er een nieuw Burner Management System (BMS) geïmplementeerd. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat het systeemontwerp voldoet aan de veiligheidseisen en begeleiden de ontwikkeling van de software, het testen en het inbedrijfstellingsproces.

Efficiëntie en kostenbesparing

Het nieuwe besturingssysteem wordt zonder het productieproces te onderbreken in bedrijf gesteld. De coördinatie van de controlekamers verbetert aanzienlijk door het opheffen van de fysieke afstand. En door de uitbreiding van de analyse apparatuur beschikt de raffinaderij over een efficiënt mengproces met producten die exact volgens specificatie worden gemengd. De gewenste kwaliteit is niet lager, maar ook niet hoger dan de specificaties. Dit levert een forse kostenbesparing op. Alle nieuwe systemen kunnen op afstand bediend worden, zodat de controlekamer van de smeeroliefabriek naar het centrale controlegebouw verplaatst kan worden.