Projectmanagement Piet Heintunnel

2018 De Piet Heintunnel is toe aan renovatie. Covalent was in opdracht van het Ingenieursbureau Amsterdam betrokken als projectmanager en startte met het voorbereiden van de aanbesteding voor de uitvraag.

De Piet Heintunnel is een gecombineerde tunnel die het centrum van Amsterdam met het Zeeburgereiland verbindt. De tunnel werd geopend in 1997. De tunnel was met een lengte van 1500 meter, de langste autotunnel van Nederland. Dagelijks maken ongeveer 28.000 auto’s gebruik van de tunnel. Inmiddels is de tunnel toe aan een grootschalige renovatie om te voldoen aan de eisen van deze tijd. De renovatie bevat een deel civieltechnische aanpassing en een groot deel aanpassing en vervanging van de tunneltechnische installaties (TTI).

Projectmanagement

Covalent werd in februari 2018, opdracht van het Ingenieursbureau Amsterdam, betrokken bij het projectmanagement van deze renovatie. Doel was om op 1 mei 2019 te starten met de renovatie in het kader van de nieuwe tunnelwet die op dat moment van kracht wordt. Partner Ronald Gram startte in de rol van projectmanager met de voorbereidingen voor de aanbesteding van de renovatie. Hij begon met het versterken van zijn team en met het opstellen van de specificaties van de uitvraag.

Integraal programma

In het voorjaar 2018 werd duidelijk dat 1 mei 2019 niet gehaald zou worden en er stappen gezet moesten worden om te komen tot een gedoogbesluit. Gemeente Amsterdam nam toen een belangrijk besluit: tunnelprojecten moeten niet meer individueel, maar vanuit één integraal programma aangepakt worden. Dit programma wordt nu verder uitgewerkt. I.v.m. de urgentie van het project, is de renovatie ondergebracht bij Metro & Tram. Deze partij is gestart met een nulmeting om duidelijk te krijgen hoe het project op efficiënte wijze doorgezet kan worden.

Daarom Covalent

Ronald Gram werd gevraagd op basis van de ruime ervaring die hij in de afgelopen jaren heeft opgedaan in management en begeleiding van complexe infraprojecten. Daarbij speelden zowel de techniek, zoals tunnelveiligheid, integrale besturing en TTI, als ook de meer organisatorische en bestuurlijke aspecten een belangrijke rol. Denk aan projecten als Ring Zuid Groningen, wisselbaan SAA en de Rotterdamsebaan.