Quickscan Stationspleintunnel Leiden

2017 Het onderhoud en beheer van de Stationspleintunnel, een tunnel voor lokaal autoverkeer in Leiden, wordt binnenkort overgedragen aan een nieuwe partij. In opdracht van advies- en ingenieursbureau Wagemaker, voeren wij een quick scan uit om na te gaan op welke onderdelen de tunnel niet voldoet aan de tunnelwet en wat er moet gebeuren om de tunnel in 2019 te laten voldoen.

De Stationspleintunnel is een tunnel voor lokaal autoverkeer in Leiden, van de Schipholweg onder het Stationsplein en het Schuttersveld. De tunnel werd opgeleverd in 1997 en had als doel de binnenstad goed bereikbaar te houden.

Tunnelwet

In opdracht van Wagemaker inventariseren wij in hoeverre de tunnel voldoet aan de tunnelwet waar deze tunnel in 2019 aan moet voldoen. De tunnelwet heeft betrekking op zowel de fysieke onderdelen, zoals installaties, constructie en veiligheid, als op procedures en processen. De tunnel valt onder de wetgeving, maar hoeft niet aan de landelijke standaard (norm) te voldoen. De rol van tunnelbeheerder, en met name de veiligheidsbeambte, is hier daarom van doorslaggevend belang voor het kwaliteitsniveau van de TTI.

Quick scan

Wij zijn gestart met het uitvoeren van een quick scan. Deze bestaat uit het inventariseren van de beschikbare informatie. Zo hebben we de beschikbare documenten beoordeeld, een bezoek gebracht aan de tunnel en de veiligheidsbeambte geïnterviewd. Daarnaast hebben wij een advies uitgebracht voor de invulling van een onderzoek, waarin naast de technische, ook procedurele, organisatorische en mogelijk juridische aspecten worden meegenomen.

Daarom Covalent

Covalent is nauw betrokken bij zowel de totstandkoming van de LTS als de toepassing en ontwikkeling in de praktijk bij projecten zoals Nijverdal, A4DS, A2 Maastricht, A16 Rotterdam en de Gaasperdammertunnel (SAA). Ook hebben wij ruime ervaring met vraagstukken over tunnelveiligheid, integrale besturing en tunneltechnische installaties (TTI).