Renovatie IJ-tunnel

2009-2013 In 2009 startte de renovatie van de IJtunnel, de autotunnel onder het IJ die het centrum van Amsterdam verbindt met het stadsdeel Amsterdam Noord. Een belangrijke component is de renovatie van de tunneltechnische installaties, zoals tunnelventilatie en verkeersinstallaties. Covalent werd betrokken als systeemspecialist en testmanager.

TTI IJtunnel

De IJtunnel is onderdeel van de doorgaande route via de ringweg A10. De tunnel is 1039 meter lang en bestaat uit 2×2 rijstroken. Dagelijks maken circa 46.600 voertuigen gebruik van de tunnel. In 2009 startte de renovatie van de tunnel. De tunnel voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd, bijvoorbeeld op het gebied van brandveiligheid, integriteit van constructie en ventilatie. De component tunneltechnische installaties (TTI), zoals tunnelventilatie, toeritbeveiliging, communicatiesystemen, verkeersinstallaties en digitale signalering, was groot. De renovatiewerkzaamheden werden in 2013 grotendeels afgerond, in 2016 vinden er nog enkele werkzaamheden plaats.

Scrum & snel schakelen

Als Systeemspecialist Besturing TTI zorgde Covalent voor het opstellen van de specificaties voor de besturing en bewaking van de TTI, de begeleiding van de aannemer uit naam van opdrachtgever gemeente Amsterdam en het testen t.b.v. de acceptatie van de producten. Onze op Scrum gebaseerde aanpak was gericht op samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Als lid van het productowner team zaten we dicht op de softwareontwikkeling. Deze plek bood ruimte om snel te schakelen als er overleg, toelichting of besluitvorming nodig was. Bij de renovatie van de tunnel waren beperking van hinder en behoud van de doorstroming essentiële uitgangspunten. De tunnel werd in de zomervakantie 8 weken afgesloten, 4 weken per buis, zodat het verkeer in de andere buis kon doorrijden. Ook moest er in de buis waarin gewerkt werd een route voor nood en hulpdiensten vrij blijven. De focus lag dan ook op de zaken die het meest van belang waren voor een tijdige opening. Aan het einde van het project veranderde onze rol in die van tester. Wij testten de opgeleverde systemen en controleerden de specificaties.

Kijkje in de keuken

Covalent was in verschillende rollen bij dit project betrokken. Hierdoor hebben wij onze domeinkennis en ervaring optimaal kunnen inzetten. Onze pragmatische aanpak om de doelstelling met betrekking tot de tijdige opening te halen, zorgde voor een scherpe planning. De software was uiteindelijk eerder klaar dan de hardware. Het werken op basis van Scrum werd als succesvol ervaren. Dat vroeg enige overtuigingskracht. Opdrachtgevers benoemen het verschuiven van verantwoordelijkheden als risico en opdrachtnemers zitten niet te wachten op “een kijkje in de keuken” door de opdrachtgever. Ondanks het feit dat we namens de opdrachtgever “in de keuken” van de (besturings)aannemer zaten, was de Scrum-samenwerking constructief. Toen hij onze input in het bestek van een volgend project herkende, was zijn reactie: “Mooi. Zijn jullie straks ook weer vertegenwoordigd in het productowner team?” Samen werken én samenwerken is essentieel voor de realisatie van infrastructuur. Dat zeggen we niet alleen. We brengen het in de praktijk.