Renovatie Maastunnel

2017 De Maastunnel wordt vanaf deze zomer gerenoveerd. De tunnel heeft onderhoud nodig aan de betonconstructie en technische installaties. Gemeente Rotterdam vroeg ons het verificatie- en validatieplan op te stellen voor de 28 conditioneringsprojecten ter voorbereiding op de renovatie.

De Maastunnel, de oudste afgezonken tunnel van Nederland, verbindt de oevers van de Nieuwe Maas in Rotterdam met elkaar. In de zomer van 2017 startten de werkzaamheden voor de renovatie van de inmiddels 75 jaar oude en monumentale tunnel.

Tunnelveiligheid

De renovatie is nodig omdat het beton door de jaren heen is aangetast. Ook moet de tunnel in 2019 voldoen aan de nieuwe Wet Tunnelveiligheid. Er wordt groot onderhoud aan de betonconstructie en technische installaties uitgevoerd. De renovatie is naar verwachting in de zomer van 2019 gereed. De bereikbaarheid van de stad heeft hoge prioriteit. Tijdens de werkzaamheden is één tunnelbuis beschikbaar voor het verkeer van Zuid naar Noord. Voorwaarde voor de start van de renovatie is een verhoogd veiligheidsniveau van de Maastunnel. Hiervoor worden de bestaande tunnel technische installaties met extra maatregelen uitgebreid. De uitbreidingen zijn beschreven in conditioneringsprojecten.

Verificatie- en validatieplan

In opdracht van de gemeente Rotterdam stelden wij een verificatie- en validatieplan op voor de conditioneringsprojecten. Het plan borgde het managen dat opdrachtnemers aantoonbaar, op tijd en met voldoende kwaliteit voldoen aan de eisen van de opdrachtgever. We keken daarbij onder meer naar het toetskader van de veiligheidsbeambte, de wensen van tunneloperators en de eisen van de Veiligheids Regio Rijnmond. Een aantal conditioneringsprojecten, denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van nieuwe langsventilatie en nieuwe bedienknoppen voor calamiteiten- en evacuatiebediening, moesten operationeel zijn voor de aanvang van de renovatie.

Het aantonen van de veiligheid van de TTI bestond uit het voorbereiden, begeleiden en toetsen van de werking. Het traject startte met o-metingen; een opname van de huidige stand van zaken. Na het technisch testen van de nieuwe TTI vond de integrale test van de procedures voor de bediening plaats. Voor deze test werden scenario’s uitgevoerd met testpersonen.

Expertise TTI en Verificatie&Validatie

Wij werden gevraagd op basis van onze expertise op het gebied van TTI en Verificatie & Validatie. Onze ervaring gaat terug naar de realisatie van de Betuweroute, waar wij als technisch management en besturingsspecialist betrokken waren. Daarnaast zijn wij manager TTI bij de realisatie van de Blankenburgtunnel en waren we adviseur en trainer bij de Salland-Twentetunnel.

De grootste uitdaging in dit project was de hoeveelheid werk die in korte tijd verzet moest worden en daarbij grip te houden op de kwaliteit. De verificatie- en validatie van de opgeleverde conditioneringsprojecten vond op tijd plaats en de renovatie startte volgens planning op 18 juli 2017.