Renovatie stuwensemble Nederrijn en Lek

2014-heden Rijkswaterstaat renoveert de komende jaren het stuwensemble in de Nederrijn en Lek. Covalent is als System Integrator Industriële Automatisering betrokken bij het vervangen van de technische installaties van de stuwen en sluizen en de realisatie van een nieuwe bedieningscentrale op afstand (BopA). Ook zijn wij verantwoordelijk voor het stakeholdermanagement.

 

Renovatie stuwen en sluizen

Rijkswaterstaat renoveert de 3 stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek bij Hagestein, Amerongen en Driel. De technische installaties en werktuigbouwkundige bewegingswerken van de stuwen en sluizen worden vervangen. Ook worden civiele onderdelen als sluisdeuren en vizierschuiven geconserveerd en betonconstructies gerepareerd. Stuwcomplex Driel verdeelt het rivierwater over de Nederrijn en Lek en de IJssel. Op die manier stroomt er voldoende water naar het IJsselmeer, het grootste zoetwaterbekken van Nederland. De drie stuwcomplexen zorgen ervoor dat het waterpeil voldoende hoog is voor een vlotte en veilige scheepvaart op de rivieren. In 2021 is het project, inclusief de start van meerjarig onderhoud, gereed.

Industriële automatisering

In opdracht van Rijkswaterstaat geeft Covalent invulling aan de rol van System Integrator IA (industriële automatisering). In deze rol zijn wij betrokken bij de vervanging van alle technische installaties, zoals de energievoorziening, bedienings-, besturings- en veiligheidssystemen, zichtsystemen (video en radar) en informatie- en communicatiesystemen. En niet te vergeten de realisatie van de BopA. De System Integrator IA neemt deel aan technische overleggen met de potentiele opdrachtnemers, doorgrondt en verklaart contracteisen met betrekking tot de IA en corrigeert waar nodig de specificaties. Ook zijn wij verantwoordelijk voor het stakeholdermanagement: wij zorgen voor de afstemming en afspraken tussen de partijen RWS, CIV, Siemens en de beheerder.
De grote verscheidenheid in systemen en de samenwerking met diverse betrokken stakeholders maken dat wij met veel plezier meewerken aan dit aansprekende renovatieproject.

Daarom Covalent

Mede doordat het aandeel van automatisering in een renovatieproject als dit groot is, streeft Rijkswaterstaat naar een projectteam waarin ook specifieke expertise met betrekking tot IA vertegenwoordigd is. Covalent heeft mensen aan boord met een brede achtergrond in de industriële automatisering en veiligheidssystemen. De inzet van onze mensen draagt bij aan een verbeterd technisch inhoudelijk dialoog met de opdrachtnemer en een goede afstemming van verwachting en resultaat, met als einddoel aantoonbaar veilige en betrouwbare objecten. Wij voelen ons thuis in complexe infrastructurele projecten en hebben ervaring met vraagstukken over bijvoorbeeld computernetwerkontwerp en bedienings-, besturings- en veiligheidstechniek.