Rotterdamsebaan; nieuwe verbinding

2015-2016 De Rotterdamsebaan: de nieuwe verbindingsweg tussen knooppunt Ypenburg en het centrum van Den Haag. De aanbesteding is gestart. Covalent maakt, in de persoon van Ronald Gram, deel uit van de beoordelingscommissie.

Nieuwe verbindingsweg

De Rotterdamsebaan is een nieuwe verbindingsweg tussen knooppunt Ypenburg (snelwegen A4 en A13) en de centrumring van Den Haag. De Rotterdamsebaan maakt Den Haag en de regio beter bereikbaar: het verkeer van en naar de snelwegen verdeelt zich beter en de druk op de Utrechtsebaan wordt minder. Het wonen en werken in Den Haag en de regio blijft zo aantrekkelijk.

Met de realisatie van de Rotterdamse baan wil gemeente Den Haag de bereikbaarheid vergroten, de Utrechtsebaan ontlasten en sluipverkeer verminderen. De nieuwe uitvalsweg krijgt een lengte van circa 4 kilometer, waaronder een 2 kilometer lange boortunnel. De aanbesteding is gestart in 2014. De planning van het project is erop gericht dat de Rotterdamsebaan eind 2019 opgeleverd wordt.

Beoordelingscommissie

Partner Ronald Gram maakt in opdracht van Projectorganisatie Rotterdamsebaan (gemeente Den Haag) deel uit van de beoordelingscommissie die de EMVI-plannen van inschrijvers beoordeelt. De gunning van het project vindt plaats op basis van het criterium van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). De potentiële opdrachtnemers zijn gevraagd om naast het afgeven van een prijs, de volgende EMVI-documenten op te leveren:

  • Duurzaamheidsplan
  • Risicobeheersplan
  • Hinderbeperkingsplan
  • Plan integraal werken

De beoordelingscommissie beoordeelt deze producten op hun meerwaarde ten opzichte van de basis uitvraag. De kwalitatieve beoordeling en de prijs tezamen bepalen wie de opdracht krijgt.

Ervaring met complexe projecten

Ronald Gram is gevraagd voor de beoordelingscommissie op basis van zijn ervaring met complexe infrastructurele projecten. Zijn visie op installaties, veiligheid, doorstroming en aanleg maakt hem tot een bijna vanzelfsprekende keuze voor de commissie. Gram: “Ik heb ruime ervaring binnen het domein. Ik heb projecten zien haperen op proces en inhoud. Hieruit volgen belangrijke lessons learned, die wij nu kunnen gebruiken. Het doel is de opdrachtgever de gelegenheid te geven kwalitatief gezien de beste opdrachtnemer te selecteren.”

Lees hier het interview met projectleider Paul Janssen over de aanbesteding van de Rotterdamsebaan: Interview Rotterdamsebaan.