Salland-Twentetunnel; van flessenhals naar veilige verbinding

2011-2015 De Salland-Twentetunnel: een gecombineerde spoor- en wegtunnel in het centrum van Nijverdal met als doel een betere doorstroming op de weg, minder files en een beter bereikbaar station. Covalent maakte een impactanalyse voor het aansluiten van de tunnel op de verkeerscentrale in Wolfheze, was adviseur in de uitvoeringsfase en begeleidde het opleidingsprogramma voor weginspecteurs en verkeersleiders, onder meer ondersteund met de knoppentrainer.

Gecombineerde spoor- en wegtunnel

De Salland-Twentetunnel (STT) is een gecombineerde spoor- en wegtunnel in het centrum van Nijverdal. De 500 meter lange tunnel maakt onderdeel uit van het Combiplan; het doorgaande verkeer op de N35 en de spoorlijn Zwolle – Enschede worden via een nieuw tracé door Nijverdal geleid. Het project omvatte het verplaatsen van de N35, het aanleggen en verbreden van het spoor, het verplaatsen van het station, het realiseren van toeritconstructies, (spoor)wegbruggen, viaducten en een voetgangers- en fietstunnel. De Salland-Twentetunnel is de eerste tunnel die geheel volgens de Landelijke Tunnelstandaard (LTS) gerealiseerd wordt. Rijkswaterstaat en ProRail willen met het project Combiplan de leefbaarheid en veiligheid in Nijverdal verbeteren. De tunnel moet leiden tot een betere doorstroming op de weg, minder files en geluidsoverlast en een beter bereikbaar station.

Impactanalyse en advies uitvoering

Covalent start in het project met het maken van een impactanalyse voor het aansluiten van de besturing van de tunnel op de verkeerscentrale in Wolfheze. We benoemen alle organisatorische en technische gevolgen en vervullen vervolgens de rol van adviseur in de uitvoerende fase namens opdrachtgever Rijkswaterstaat. De LTS gaat uit van een standaard configuratie. Door onder meer de aanwezigheid van een middenwand en een spoortunnelbuis wijkt de Salland-Twentetunnel hiervan af. De realisatie van de aansluiting op de verkeercentrale gaf hierdoor de nodige uitdagingen. Afwijkingen op de LTS werden direct besproken, waardoor het project een belangrijke bijdrage leverde aan het verder professionaliseren van de LTS.

Opleiding verkeersleiders en weginspecteurs

Daarnaast schreef en begeleidde Covalent het opleidingsprogramma voor de 100 weginspecteurs en 30 verkeersleiders van de Verkeerscentrale Wolfheze. Vooraf faciliteerden we een train-de-trainer traject en een E-learning training over de besturing van tunnels met een toelatingsexamen voor de modules. Onderdeel van het OTO-programma (Opleiden, Trainen en Oefenen) van Rijkswaterstaat is een trainingssysteem voor de toekomstige verkeerleiders. Covalent ontwierp en bouwde een knoppentrainer en integreerde deze in de training.

Veiligheidsbeheerplan

Een van de deliverables voor het project is het schrijven van een Veiligheidsbeheerplan. Dit plan bestaat uit het verkeersmanagementplan (VMP), Calamiteitenbestrijdingsplan (CBP), opleidingsplan (OTO) en instandhoudingsplan (IHP). Wij waren trekker van de werkgroep VMP, waarbinnen met de betrokken partijen (hulpdiensten, gemeente, provincie, RWS) de verkeersscenario’s uitgewerkt werden. Tevens namen we deel aan de projectgroep CBP en waren we betrokken bij het instandhoudingsplan van de STT. Ook hier speelt mee dat bepaalde vraagstukken afwijken van eisen in de LTS. Dit gegeven, en het laten aansluiten van de belangen van steunpunt Tunnelveiligheid, Bureau Veiligheidsbeambte, de aannemer en vele stakeholders maakten het komen tot een sluitend DAP (dossier afspraken en protocollen) voor beheer en risico gestuurd onderhoud tot een complex proces.

Verbindende schakel

Sinds april 2013 rijden er treinen door de Salland-Twentetunnel, waarmee de directe verbinding tussen Zwolle en Twente is hersteld. Op 29 augustus 2015 is de tunnel ook geopend voor wegverkeer. Het project stond, mede door de verlate openstelling, onder hoge (politieke) druk. Wij begrijpen deze gevoeligheid én hebben ingezet op een pragmatische aanpak die mede heeft bijgedragen aan de succesvolle openstelling. De begeleiding van de aansluiting van de tunnel op de Verkeerscentrale Wolfheze en de daarbij behorende opleiding van de weginspecteurs en verkeersleiders vroeg om experts die zowel de taal van de opdrachtgever als die van de markt spreken. Covalent is hierin een belangrijke verbindende schakel geweest. We leverden bovendien in korte tijd (6 maanden) de knoppentrainer; een trainingssysteem met alle basisfunctionaliteiten van de STT, waardoor opdrachtgever RWS al kon starten met het trainen van wegverkeerleiders nog voordat de aannemer de GUI beschikbaar had.