Technisch management gecombineerde Coentunnel

2010-2014 De Coentunnel: een belangrijke verkeersader tussen Amsterdam en Noord Holland. Wij verzorgden namens opdrachtgever Rijkswaterstaat het technisch management en het test- en acceptatiemanagement met betrekking tot de Tunneltechnische installaties.

 

Gecombineerde Coentunnel

De gecombineerde Coentunnel bestaat uit de oude Coentunnel uit 1966 en de in 2013 opgeleverde tweede Coentunnel. De wegtunnel onder het Noordzeekanaal zorgt voor de verkeersdoorstroming van ongeveer 40 miljoen voertuigen per jaar tussen Amsterdam en Noord Holland. De realisatie van de tweede Coentunnel was nodig om de files op de A8 en A10 fors te verminderen. Na de openstelling van de tweede Coentunnel is de bestaande tunnel gerenoveerd. Deze is weer in gebruik genomen in juli 2014. De totale financiële omvang van het project, inclusief de A5 Westrandweg, bedroeg ruim 2 miljard euro.

Technisch management

In 2010 wordt de projectorganisatie, bestaande uit vertegenwoordigers van opdrachtgever Rijkswaterstaat en opdrachtnemer CCY (Coentunnel Company), uitgebreid. Covalent wordt gevraagd om deel uit te maken van het overall technisch management. Diderick Oerlemans gaf invulling aan de rol van Technisch Manager VTTI, een door de Landelijke Tunnel Regisseur voorgeschreven rol die in dit project voor het eerst wordt ingevuld. Samen met zijn team hield hij toezicht op de kwaliteit van het ontwerpproces van de TTI en de besturingssoftware en zorgde hij voor het opzetten van de test- en acceptatiestrategie.

Test- en acceptatietraject

Voor het opzetten, inrichten en uitvoeren van het test- en acceptatietraject wordt Covalent TAS ingeschakeld. Belangrijke factoren in dit proces waren het afstemmen en bewaken van de belangen van stakeholders, de integraliteit tussen de VTTI en bijbehorende besturingssoftware en het organiseren van alle testen (FAT, iFAT, SAT, iSAT en SIT).

Onze kracht: pragmatisme voorop

De kracht van dit project is pragmatisme; de focus lag op het beheersen van reële aantoonbare risico’s. Het doel was een bijtijdse openstelling op basis van afgesproken kwaliteit, zonder concessies te doen aan veiligheid. De tweede Coentunnel werd binnen de planning geopend. Een prestatie die mogelijk was door nauwe samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer met respect voor de wederzijdse belangen. De gecombineerde Coentunnel heeft er voor gezorgd dat de files op de A8 en A10 fors zijn afgenomen. In de ochtendspits zijn de files met 75% afgenomen en de files in de avondspits zijn nagenoeg opgelost.