Testengineer Zuidasdok

2018- heden Zuidasdok werkt aan betere bereikbaarheid van Zuidas en de noordelijke Randstad. Station Amsterdam Zuid wordt uitgebreid, de A10 Zuid verbreed en ter hoogte van het centrumgebied van Zuidas ondertunneld. In opdracht van bouwcombinatie ZuidPlus zijn wij betrokken bij het test- en acceptatieproces.

Zuidasdok

Zuidasdok is een van de grootste infraprojecten in Nederland. Met het project willen Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam de bereikbaarheid van de noordelijke randstad verbeteren, over de weg en met het openbaar vervoer. Onderdeel van het project is de verbreding van 4 naar 6 rijstroken en het deels ondergronds brengen van de Rijksweg A 10 Zuid ter hoogte van het centrum van de Zuidas.

ZuidPlus is de bouwcombinatie van Fluor, HOCHTIEF en Heijmans, die werkt aan het project Zuidasdok. De voorbereidende werkzaamheden zijn in 2018 gestart, dit jaar start de bouw en volgens de huidige planning wordt het project in 2028 opgeleverd.

Testengineer

In opdracht van ZuidPlus leveren wij een testengineer. Ons werk richt zich op het test- en acceptatieproces van de Tunneltechnische Installaties (TTI). We helpen met het bepalen van de teststrategie, stellen testplannen en bijbehorende testdocumentatie op en bepalen hoe de testen uitgevoerd moeten worden. Dit project vraagt om een gedegen aanpak van het testproces, omdat grote delen van de TTI besturing afgerond moeten zijn voordat het in de tunnel geplaatst en gebruikt kan worden.

Risico’s

Het is onze ervaring dat testen veel lobby vraagt. Wij zijn al vroeg bij het werk betrokken, maar kunnen pas laat met de uitvoering starten. Voor veel mensen ligt deze uitvoering achter de horizon. Op basis van onze ervaringen geven wij inzicht, vaak met concrete voorbeelden, op dat stuk achter de horizon. Wij vragen zo vroeg mogelijk in het ontwerpproces aandacht voor het test- en acceptatieproces. De keuze voor bijvoorbeeld simulatie op een bepaald niveau of voor het testen van 1 situatie i.p.v. afzonderlijke situaties brengt risico’s met zich mee. Wij brengen deze risico’s in kaart. Werkt het bij alle situaties hetzelfde? Komt de juiste informatie terug? Werkt het als geheel? Er zijn meerdere leveranciers voor de installaties van de tunnel. Juist in het samenbrengen van die losse componenten, de integratie, zit de complexiteit.

Daarom Covalent

Wij hebben ruime ervaring met test- en acceptatiemanagement, bijvoorbeeld bij projecten als de Gaasperdammertunnel, Ketheltunnel, IJ-tunnel, Leidsche Rijntunnel en de Spoortunnel Delft. We kijken verder dan het ontwerp en verder dan testscripts. De materie doorgronden en daardoor de juiste vragen kunnen stellen, is voor ons dagelijks werk. Vanzelfsprekend leggen we vast wat we doen en hoe. Dat maakt dat we, ook achteraf, situaties kunnen verklaren en, nog belangrijker, een oplossing of oplossingsrichting geven.