Transitiemanagemnt tunnels A73

2019 De lokale tunnelbediening van de Roertunnel en Swalmentunnel is verplaatst naar de Verkeerscentrale Zuid-Nederland in Helmond. In opdracht van Rijkswaterstaat waren wij betrokken als transitiemanager bij de inhuizing van de bediening.  

Bediening tunnels A73 

De lokale bediening van de tunnels in de A73 is in opdracht van de minister verplaatst naar de Verkeerscentrale Zuid- Nederland. De bediening moest medio 2019 gerealiseerd zijn. Door de korte planningshorizon kon het projectteam geen gebruik maken van de Universele Werkplek Wegverkeersleiders. Daarom is besloten om ervoor de architectuur van Roermond te kopiëren.   

Deze oplossingsrichting werd gekozen op basis van een Trade of Matrix. Vervolgens werd het ontwerp gemaakt en getoetst met meerdere FAT’s en Proof of Concepts. Alleen voor de laatste testen werden de tunnels ’s nachts afgesloten. Rijkswaterstaat combineerde deze afsluiting zo veel als mogelijk met reguliere onderhoudswerkzaamheden. 

Transitiemanagement 

In opdracht van Verkeer en Watermanagement was collega Freddie verantwoordelijk voor de inhuizing van de bediening vanuit de Verkeerscentrale. Hij zorgde voor de fysieke ruimte in de bedienzaal met de verhuizing van desk 7 en 8. Hij begeleidde het inhuizen van de nieuwe desk en de vidiwall en de technische werking van de bediening. 

Daarom Covalent

Door de prioriteit van de werkzaamheden moest er snel geschakeld worden. Freddie werd gevraagd omdat er per direct behoefte aan ondersteuning voor de inhuizing was. Freddie zorgde al eerder als transitiemanager voor onder meer de aansluiting van de Nijverdaltunnel op de Verkeerscentrale Noord-Oost Nederland. Daarnaast was hij in 2007 transitiemanager bij de A73 tunnels, waarbij hij verantwoordelijk was voor de technische en organisatorische aansluiting van de tunnels op de Verkeerscentrale Zuid Nederland.