Veiligheidscoördinatie RandstadRail

RandstadRail; de lightrail en snelbusverbinding in Zuid-Holland is inmiddels niet meer weg te denken. Covalent werd gevraagd een projectcoördinator Integratie TTI te leveren, maar zag een risico ontstaan in het project en stapte in een rol onder hoogspanning: veiligheidscoördinator.

Lightrail in de randstad

RandstadRail is een lightrail en snelbusnetwerk in Zuid-Holland, dat de stadcentra van Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer met elkaar verbind. De bevolking in de zuidelijke Randstad groeide tussen 1983 en 2008 met 15% tot 2,1 miljoen mensen. Het aantal arbeidsplaatsen groeide met ruim 20%. Het vervoer in deze regio moest fors verbeterd worden, om deze groei te kunnen faciliteren.

Het doel van opdrachtgever Projectorganisatie RandstadRail (PORR) was het aantrekkelijk maken van het openbaar vervoer in de regio en het verlagen van de verkeersdruk op de autowegen. In november 2002 startte de verbouwingswerkzaamheden en in 2006 werd RandstadRail in gebruik genomen. De frequentie op het spoor is door RandstadRail aanzienlijk verhoogd. De Lightrailvoertuigen zijn licht en trekken snel op, waardoor de stops bij haltes en reistijden korter zijn. De kosten van het totale project worden geschat op enkele tientallen miljoenen.

Van systeemintegratie naar veiligheidscoördinatie

Covalent werd in de persoon van partner Ad Rabenort gevraagd als projectcoördinator voor de integratie van Tunneltechnische Installaties (TTI) in het deelproject Staetenwegtracé. Dit deelproject moest zorgen voor de lightrailverbinding tussen Rotterdam en Den Haag en bestond uit de realisatie van een 2,5 km lange tunnel en een ondergrondse metrostation, op dat moment het diepste metrostation in Nederland.

Door een conflict tijdens de realisatiefase besloot de projectorganisatie de samenwerking met de aannemer te beëindigen. Met het oog op risicobeheersing ontstond hierdoor een acute behoefte aan een veiligheidscoördinator. De aannemer is immers eindverantwoordelijk voor de veiligheid, wat gebaseerd is op zijn specifieke expertise op dit vlak. Ad Rabenort nam het initiatief uit het kernteam te stappen en invulling te geven aan de operationele rol voor de organisatie en coördinatie van het veiligheidsproces.

Handen uit de mouwen

Covalent werkt vaak aan de zijde van de opdrachtgever, hetgeen ook in dit project de intentie was. Wij werden gevraagd op basis van onze ervaring met de Betuweroute en onze kennis van systeemintegratie. Maar de situatie vroeg om een pragmatische aanpak en rolverandering. Hiermee onderscheidt Covalent zich: onze mensen zijn resultaatgericht en hebben de ambitie klanten te helpen hun doelstelling te behalen. Wij gaan complexe vraagstukken niet uit de weg en steken onze handen waar nodig ook operationeel uit de mouwen. Ad Rabenort stapte in een rol onder hoogspanning, schakelde mensen in met specifieke kennis van spanning en beveiliging en zocht de samenwerking met alle betrokken partijen. Een aanpak gericht op samenwerken, wat essentieel is voor een geslaagd tunnelproject.