Waterwolftunnel; verkeersdoorstroming N201

2011-2013 De Waterwolftunnel is een onmisbare schakel in het lokale en regionale wegennetwerk tussen Hoofddorp en Amstelhoek. De tunnel werd in april 2013 opgeleverd. Covalent was adviseur TTI en maakte onderdeel uit van het Technisch team van opdrachtgever provincie Noord-Holland.

Veiligheid en bereikbaarheid

De Waterwolftunnel is een tunnel onder de Ringvaart van de Haarlemmermeer ter hoogte van Aalsmeer-Uithoorn. De tunnel met totale lengte met bijna 1000 meter heeft een gesloten gedeelte van 670 meter. De tunnel maakt deel uit van de provinciale weg N201 tussen Hoofddorp en Amstelhoek. De N201 is één van de drukste provinciale wegen in Nederland. De Waterwolftunnel zorgt voor goede verkeersdoorstroming, voornamelijk vanuit Schiphol en FloraHolland (bloemenveiling in Aalsmeer). Voor optimaal gebruik van de verbinding benoemde opdrachtgever provincie Noord-Holland 3 pijlers: veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming.

Projectleider TTI

Covalent werd door provincie Noord-Holland gevraagd om invulling te geven aan de rol van adviseur Tunnel Technische installaties (TTI). Later in het project maakten we onderdeel uit van het Technisch team van de opdrachtgever. Dit team vertaalde de meerwerkafspraken met onderaannemers van ontwerp naar realisatie, verzorgde het testen van de TTI en stelde de documentatie op die nodig was voor het verkrijgen van de openstellingsvergunning. Covalent werd gevraagd op basis van ervaring met- en kennis van het integreren van TTI. Ook als het civiele deel bijna gereed is, zoals in dit project het geval was.

Onmisbare schakel

De Waterwolftunnel werd op 22 april 2013 geopend voor het verkeer en biedt per jaar 35.000 tot 45.000 voertuigen een efficiënte verbindingsweg. De tunnel is een onmisbare schakel geworden in het lokale en regionale wegennet.