Zuidasdok; Amsterdam bereikbaar

2015-heden Zuidasdok is een project van Rijkswaterstaat, ProRail en Amsterdam om de bereikbaarheid van de Amsterdamse Zuidas te verbeteren. Station Amsterdam Zuid wordt uitgebreid, de A10 verbreed en ter hoogte van het centrumgebied van Zuidas ondertunneld. Covalent is betrokken als technisch manager TI, schreef het Testmasterplan en stuurt het convergentieteam aan.

Samen werken aan bereikbaarheid en leefbaarheid

Zuidasdok is een project van Rijkswaterstaat, ProRail en Amsterdam om de Amsterdamse Zuidas en het noordelijke deel van de Randstad bereikbaar en leefbaar te houden. Het aantal OV reizigers groeit de komende jaren door toenemend gebruik van openbaar vervoer en het gereedkomen van de Noord/Zuidlijn. Ook het autoverkeer zal toenemen. Om de bereikbaar te verbeteren, wordt station Amsterdam Zuid uitgebreid en de A10 Zuid tussen de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel verbreed naar 2 x 6 rijstroken. De A10 wordt ter hoogte van het centrum van Zuidas in een tunnel aangelegd. Dit zorgt voor een verbetering van luchtkwaliteit en een vermindering van geluidsoverlast. De bouw van Zuidasdok start naar verwachting in 2017 en moet volgens de huidige planning in 2028 gereed zijn.

Integratie systemen

Covalent is, in de persoon van Diderick Oerlemans, betrokken bij het project in de rol van technisch manager TI. Oerlemans adviseert, op basis zijn kennis van de Landelijke Tunnelstandaard (LTS), over de inpassing van het tunnelsysteem Zuidasdok en schreef het Testmasterplan namens opdrachtgever Rijkswaterstaat. Dit plan beschrijft de integratie van alle technische installaties voor de bruggen, tunnel en verkeersystemen, met een sterke focus op de onderlinge samenhang. Ook stuurt Oerlemans het convergentieteam aan. Dit team bespreekt en beoordeelt de convergentieproducten, de eisenanalyse en het ontwerp van opdrachtnemers.

Complexiteit & Covalent

De complexiteit van onze opdracht is de inpassing van de tunnel en het zo min mogelijk hinder veroorzaken voor de omgeving. Een grote uitdaging in dit compacte gebied, een dynamiek waarin Oerlemans zich thuis voelt. Figuurlijk, maar ook letterlijk als geboren en getogen Amsterdammer. Een andere complexe factor is het aantal in- en externe stakeholders. Juist daarom zijn de stakeholders actief betrokken bij de totstandkoming van de specificaties en zijn zij in het Testmasterplan benoemd als mede-acceptant. Zo kunnen verwachtingen goed omschreven en gemanaged worden. Met betrekking tot de installatietechniek zullen wij, gebaseerd op onze ervaring met de Coentunnels, ook hier sturen op pragmatisme: keep it simple.