Softwareleverancier Covalent en adviesbureau Hobéon tekenden afgelopen maandag voor een samenwerking voor de certificering van vastgoedinspecteurs. In antwoord op de vraag uit de markt naar herkenbare kwaliteit, gaat Hobéon de titel Register Integraal Inspecteur Vastgoed toekennen. De vastlegging van de verplichte scholingsactiviteiten en competentieontwikkeling zal geautomatiseerd worden met het asset managementsysteem Condor van Covalent.

Den Haag, 14 oktober 2015

Hobéon SKO, onderdeel binnen Hobéon, is gespecialiseerd persoonscertificering. Op verzoek van en in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) certificeert Hobéon de persoonlijke vakbekwaamheid van Integraal Inspecteurs Vastgoed conform actuele, door de branche vastgestelde eisen. Rob van der Hoorn, algemeen directeur Hobéon: “De markt vraagt om inspecteurs die aan genormeerde eisen voldoen. Grote vastgoedbeheerders, zoals het Rijksvastgoedbedrijf, hebben behoefte aan herkenbare kwaliteit. Zowel voor organisaties als voor individuele personen is het onmogelijk om door eigen waarneming vast te stellen of een persoon vakbekwaam functioneert.”

Door te certificeren komen professionals in vastgoedinspecties in beeld. Ad Rabenort, algemeen directeur Covalent: “Niet alleen het Rijksvastgoedbedrijf heeft hier belang bij, ook voor bijvoorbeeld woningcorporaties en gemeenten is dit prettig. Certificering geeft antwoord op de vraag of de juiste dingen nog steeds goed uitgevoerd worden. Bovendien is het voor inspecteurs een erkenning van hun kennis en kunde.”

Register Integraal Inspecteur Vastgoed

Gecertificeerde inspecteurs krijgen de titel Register Integraal Inspecteur Vastgoed op basis van de internationale norm ISO 17024. Hobéon SKO treedt op als onafhankelijke certificerende instelling. De inspecteurs moeten jaarlijks aantonen hun kennis en competenties actueel te houden. Deze vakbekwaamheidseisen worden Permanente Educatie (PE) en Permanente Competentie (PC) genoemd. Door de samenwerking met softwareleverancier Covalent wordt de vastlegging van Permanente Educatie en Permanente Competentie geautomatiseerd via het asset managementsysteem Condor.

Ad Rabenort: “Met competentiemeting meten we hoe iemand het in de praktijk doet. Elk inspectierapport wordt geanalyseerd en er kunnen cijfers toegekend worden op onderdelen en op rapportniveau. Je kunt elk aangeleverd inspectierapport als een soort examen zien. Deze cijfers worden afgezet tegen andere gegevens, bijvoorbeeld het totaal aantal inspecties op jaarbasis.” Het Rijksvastgoedbedrijf organiseert haar vastgoedbeheer met het asset managementsysteem Condor. “Het lag dus voor de hand om het certificeringsproces vanuit Condor te ondersteunen,” aldus Rabenort.