Op 3 oktober 2013 vond de masterclass Complexe infrastructuur plaats. De deelnemers kregen een overzicht van processen en methoden waarmee een complexe infrastructuur gerealiseerd en in stand gehouden worden. Diderick Oerlemans: “Met bijna 100 deelnemers en sprekers als Niels Hoefnagels, Eric Burgers en Michiel Vroon kunnen we terugblikken op een zeer waardevolle middag.”

Projecten binnen de infrastructuur, zoals tunnels, verkeerssystemen en spoorwegen, worden steeds complexer. Door wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid worden er hoge eisen gesteld aan de technische installaties van deze objecten. Falen kan immers tot economische schade leiden of mensenlevens in gevaar brengen. Een project succesvol realiseren is daarom essentieel.

Succesfactoren

Tijdens de materclass werden de 4 belangrijkste succesfactoren door organisatoren Soltegro en Covalent toegelicht:

 1. Samenwerken
  Omdat opdrachtgevers steeds meer verantwoordelijkheden verschuiven naar opdrachtnemers, is een goede samenwerking tussen verschillende disciplines en organisaties van groot belang.
 2. Verantwoordelijkheid beleggen
  Veiligheid en beschikbaarheid staan regelmatig op gespannen voet. Daarbij moet onderhoud steeds sneller en goedkoper uitgevoerd worden. Verantwoordelijkheid voor de veiligheid bij 1 instantie beleggen is daarom een succesfactor.
 3. Programma van eisen opstellen
  Een programma van eisen houdt rekening met de productdimensie, organisatiedimensie en de procesdimensie.
 4. Testen
  Tot slot draagt het testen gedurende de looptijd van een project in belangrijke mate mee aan inzicht in kwaliteit en de kans van slagen van het eindproduct. Nieuwkomer Covalent TAS voorziet klanten in advisering en uitvoering van testen.

Samenvatting masterclass

Diderick Oerlemans geeft een uitgebreide samenvatting van de middag. U vindt deze op innovatieforganiseren.nl. Masterclass innovatief samenwerken infrastructuren