Het Tunnel Veiligheid Licht komt 4 keer aan bod in de nieuwsbrief van ProRail en Keyrail. Het Operationeel Veiligheidsteam beschrijft in de artikelen de werking van het TVL en, in licht in het 1e artikel de verdedigingslinie (LOD) Preventie toe.

Het Tunnel Veiligheid Licht werd op verzoek van ProRail door Covalent ontwikkeld. Keyrail is, als exploitant van de Betuweroute, de hoofdgebruiker en past het systeem al enkele jaren toe. De ervaringen zijn uiterst positief.

 

Nieuwsbericht ProRail en Keyrail

In de Nieuwsflits, een gezamenlijk initiatief van ProRail en Keyrail, beschrijft het Operationeel Veiligheidsteam (OVT) de werking van het TVL. Het artikel behoort tot een serie van 4, waarbij de focus deze keer bij de LOD (Lines Of Defence) Preventie ligt. Zo wordt er gesproken over de specifieke veiligheidsfuncties in de tunnels en de daaraan verbonden systemen, zoals het automatische detectiesysteem van verhitte treinassen.

De volledige nieuwsbrief van ProRail en Keyrail over TVL kunt u hier lezen: Nieuwsflits OVT, HSL & Betuweroute.

Achtergrond Operationeel Veiligheidsteam

Over de borging van het veiligheidsniveau van de Hogesnelheidslijn (HSL) en de Betuweroute zijn afspraken vastgelegd. Deze afspraken gaan over de verantwoordelijkheden en verplichtingen van ProRail en Keyrail aan het bevoegde gezag en de gemeenten langs deze sporen. Om het toezicht op de afspraken te borgen is een Operationeel Veiligheidsteam opgericht.