De technische installaties van de treintunnel in Delft worden “as we speak” uitgebreid getest. De treindetectie is een complex stukje techniek dat met een groot aantal uiteenlopende codes werkt. Arjan Neef, adviseur en testspecialist, ontwikkelde de Log Replay Tool, een instrument waarmee een logbestand omgezet wordt naar beeldmateriaal. Een visualisatie die verrassende inzichten gaf.

De Tunneltechnische Installaties (TTI) in de tunnel worden aangestuurd door een besturingssysteem. Dit systeem legt in- en outputgegevens van installaties vast in logbestanden. Op basis van deze bestanden wordt de functionaliteit van installaties geanalyseerd en getest. Het logbestand van de treindetectie, essentieel onderdeel van de TTI, is omvangrijk en het analyseren zou veel tijd vragen. Neef: “De input die we kregen via de 120 detectiesensoren in de tunnel gaf een logbestand met een grote hoeveelheid informatie. De vraag of de instellingen per treinpassage goed werkten, was daardoor op korte termijn moeilijk te beantwoorden.”

Log Replay Tool

Arjan Neef, TTI specialist bij Covalent, is namens ProRail als adviseur en testspecialist verbonden aan het testteam van Spoorzone Delft. Neef programmeert in zijn vrije tijd interactieve games en bedacht op basis van een eerder door hem ontwikkelde game engine een Log Replay Tool. Hiermee kan een logbestand afgespeeld worden. Neef: “De tool visualiseert de logfile van de treindetectie, waardoor we de codes konden verklaren. De bewegingen in de tunnel worden gesimuleerd. Door dit langzaam af te spelen, konden we de juiste conclusies trekken. Precies het stukje gereedschap dat we misten.”

De treindetectie analyseren

De visualisatie gaf verrassende inzichten. Uit het beeld was op te maken dat de trein afwisselend gedetecteerd werd. Dit had onder meer betrekking op de lengte en snelheid van de trein, waarop de instelling van de detectie afgestemd kan worden. Bovendien konden de korte detectiecodes verklaard worden als mensen op het spoor. “We hebben dit extra onderbouwd door ook het gebruik van vluchtdeuren in beeld te brengen.”

Op basis van het inzicht dat met de Log Replay Tool werd verkregen, zijn er wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de breedte van de ogen van de sensoren, ingebouwde vertraging en gevoeligheid van de treindetectie. Neef: “Puur op basis van de codes, was het analyseren een ingewikkelde en tijdrovende klus geworden. Bovendien levert de tool een aanzienlijke tijdbesparing in het testproces op. Nu het model er ligt, is een nieuwe analyse zo gedaan.”

Bekijk hier een klein stukje visualisatie!