Meteen naar de inhoud
logo Covalent I.T.S.
Search
Close this search box.

Zuidasdok Verplaatsing Brugbediening

Zuidasdok is een project van Rijkswaterstaat, ProRail en Amsterdam om de bereikbaarheid van de Amsterdamse Zuidas te verbeteren. Station Amsterdam Zuid wordt uitgebreid, de A10 verbreed en ter hoogte van het centrumgebied van Zuidas ondertunneld. Dit laatste zorgt voor een verbetering van luchtkwaliteit en een vermindering van geluidsoverlast.

De A10 Zuid wordt tussen de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel verbreed naar 2 x 6 rijstroken. Om dit mogelijk te maken zullen de bedientorens van de bruggen moeten worden afgebroken. De brugbediening moest daarom worden verplaatst naar een andere locatie vanwaar deze op afstand kan worden uitgevoerd. De operator dient dan ondersteund te worden door camerabeelden vanaf elke brug.

 

Hiertoe zijn er bordessen aangebracht aan de bruggen waarop camera’s zijn geplaatst. Het ontwerp hiervoor diende op tijd klaar te zijn, zodat er voor de uitvoering meegelift kon worden op een reeds geplande treinvrije periode. Een complexe opgave met veel betrokken partijen en met een strakke planning. Goed stakeholdermanagement was essentieel.

Door goed samen te werken met de verschillende stakeholders waaronder ProRail, Metro en Tram, Rijkswaterstaat, V&OR en Waternet, en deze ook waar nodig met elkaar in contact te brengen, konden we ervoor zorgen dat ons ontwerp en plan naadloos aansloot op de bestaande infrastructuur en regelgeving.

Verbinding met en tussen stakeholders

De communicatie met stakeholders was van vitaal belang. We organiseerden regelmatig stakeholdersvergaderingen en hielden technische overleggen, zowel intern als extern met de aannemer. Hierbij stonden belangrijke documenten en concepten centraal, zoals de nieuwe LBS4.0, de bedienfilosofie van Waternet, de ProRail-dienstencatalogus, RWS-procedures en richtlijnen, het cameraplan, de machinerichtlijn, arbo-voorschriften en systems engineering. Een extra uitdaging was dat deze activiteiten voor een groot deel plaatsvonden in de COVID-periode.

We zijn erin geslaagd om de werkzaamheden af te ronden in juni 2023, een succesvol resultaat dat voldeed aan de verwachtingen en opgeleverd werd binnen de gestelde deadlines.

Verbeterde veiligheid en een soepele doorstroming:

Het Zuidasdok-project is een mooi voorbeeld van innovatief denken en effectieve samenwerking om de Nederlandse infrastructuur te verbeteren. Dit deelproject heeft als concreet resultaat opgeleverd, dat de bediening van de bruggen op afstand kan plaatsvinden. Het scheepvaartverkeer heeft geen last gehad van deze omzetting en de voormalig bedientorens kunnen worden afgebroken zodat de A10 verbreed kan worden.

Met deze oplossing draagt dit project bij aan de toekomstbestendigheid van de Nederlandse infrastructuur.

Deel dit project

LinkedIn
WhatsApp
Email

Meer projecten

Reevesluis

Covalent is bij de Reevesluis betrokken geraakt in de eindfase van het project. Flip van Dijk en Tjerk-Peter van den Berg zijn toegevoegd aan het

Lees dit bericht »

Kornwerderzand

Project Kornwerderzand bevindt zich in de Afsluitdijk en betreft het verbreden van de vaarwegen en het vervangen van de draaibruggen in de A7, die aan

Lees dit bericht »
Covalent System Integrator IA Zeesluis Ijmuiden

Zeesluis IJmuiden

2015-heden De nieuwe zeesluis bij IJmuiden; de grootste ter wereld. De huidige Noordersluis is te klein geworden. Collega Flip van Dijk is als System Integrator

Lees dit bericht »