Michiel de Ruijtertunnel

2012-2015 De Michiel de Ruijtertunnel is een tunnel in het centrum van Amsterdam. De tunnel ligt onder de De Ruijterkade. De samenhang met andere complexe infrastructurele projecten, zoals de Noord-Zuidlijn, maakt dit een bijzonder project. Covalent werd betrokken als Projectleider TTI en Adviseur Besturing TTI.

Bijzondere samenhang

De Michiel de Ruijtertunnel is een tunnel voor autoverkeer in het centrum van Amsterdam. De tunnel ligt onder de De Ruijterkade, aan de IJzijde van het Centraal Station. De tunnel is 300 meter lang en heeft 2 x 2 rijstroken. De samenhang met andere complexe infrastructurele projecten maakt dit een bijzondere tunnel. Zo liggen er boven de tunnel 2 lagen met onder meer een winkelcentrum en een busplatform. Ook wordt de tunnel onderlangs gekruist door de Noord-Zuidlijn en zijn tussen de buizen voor het wegverkeer roltrappen en liften gemaakt om van het busplatform naar het metrostation te komen. De tunnel is in 2015 geopend voor verkeer en zorgt voor een betere doorstroming van verkeer en ontlasting van de De Ruijterkade. De ruimte die hier ontstaat is voor fietsers en voetgangers.

Projectleider en adviseur Besturing TTI

Covalent werd betrokken als Projectleider TTI. In opdracht van DIVV droegen wij verantwoordelijkheid voor de realisatie van de tunneltechnische installaties (TTI), gebaseerd op de Tunnelstandaard. Wij verzorgden de systeemafbakening, uitwerking van het ontwerp, de realisatie en begeleiding van de testfase en openstelling. Daarnaast werd Covalent in 2013 gevraagd als adviseur Besturing TTI en stelde in opdracht van VOF Michiel de Ruijterkade de specificaties voor de bediening en besturing van de TTI op. Er lag reeds een ontwerp, echter de eisen en specificaties waren nog niet opgesteld.

Daarom Covalent

De mensen van Covalent werken vaak op sleutelposities in infrastructurele- en vastgoedprojecten. We hebben kennis over het hoe én het waarom. Ook in het geval van afwijkende situaties verstaan wij de kunst om eisen vanuit de Tunnelstandaard te vertalen naar concrete keuzes. Een tunnel is veel meer dan een betonnen buis; de tunneltechnische installaties zorgen voor een veilige en beschikbare tunnel. Ruim 50 kilometer aan kabels werd er gelegd voor veiligheidsvoorzieningen als cameratoezicht, verkeerslichten, slagbomen en omroepinstallaties. Niet alleen het installeren van de systemen, maar ook de samenhang van hardware en software, het testen van werking in de praktijk en het opleidingen van de verkeersleiders maakten dit project tot een complexe operatie.

Daar kwam bij dat de specificaties en eisen geschreven moesten worden, ten einde een verifieerbaar product en integraal ontwerp te borgen. Met terugwerkende kracht, de tunnel was al gebouwd, een integraal stuk te schrijven was een stevige uitdaging. Bediening en besturing draait immers om integratie van alle systemen en componenten in een tunnel. Wij slaagden erin de functionele specificaties op tijd op te leveren.

Wij hebben in dit project onze passie in de praktijk kunnen brengen: bijdragen aan de goed integrale werking van onze infrastructuur. Met oog voor kwaliteit en vooral veel plezier!