Spoorzone Delft

2009-2015 Het project Spoorzone Delft omvat de realisatie van een spoortunnel en een ondergronds station voor 2 sporen. Daarnaast wordt een casco tunnelbuis gebouwd voor nog eens 2 sporen, met het oog op de capaciteitsuitbreiding op het traject Rotterdam – Den Haag. Op 1 november 2014 reed de eerste testtrein door de spoortunnel. In februari 2015 is het station opgeleverd. Covalent stelde de vraagspecificaties op voor de besturing, bediening en architectuur van het besturingssysteem van de technische installaties. Wij begeleidden in opdracht van ProRail de realisatie als technisch projectleider en testmanager.

Treinen door een historische binnenstad

Het project Spoorzone Delft is een herontwikkeling van het spoorzonegebied in Delft. Het project omvat de realisatie van een spoortunnel van 2300 meter lang en een ondergronds station. Op 1 november 2014 reed de 1e testtrein door de nieuwe spoortunnel. In februari 2015 is het station opgeleverd. De financiële omvang van dit project is circa 1 miljard euro (inclusief vastgoedontwikkeling).

Vraagspecificaties CBS en technisch projectmanagement

In 2009 werd Covalent door het ProRail gevraagd de vraagspecificaties op te stellen voor de besturing, bediening en architectuur van het Centrale Besturing Systeem (CBS) van de Tunnel Technische- en Station Installaties (TTI en SI). Wij zochten hiervoor nauwe samenwerking op met de eindgebruikers; Verkeerleiding Den Haag, Schakel- en Meldcentrum Rotterdam en de brandweer Delft.

In vervolg hierop zijn onze mensen ingezet om namens ProRail de realisatie te begeleiden in de rol van technisch projectleider en testspecialist. Wij adviseerden het testteam en werkten we mee aan het opstellen van de protocollen voor het bedienen en beheren van de tunnel. Onze testspecialist bouwde de Log Replay Tool, waarmee de logbestanden van de treindetectie omgezet werden naar beeldmateriaal.

Daarom Covalent

Onze ervaring met de tunnels van de Betuweroute is maximaal benut bij het opstellen van de vraagspecificaties, die in 2010 naar volle tevredenheid opgeleverd werden. Nog voordat het beton droog was, is eind 2013 het Centrale Besturing Systeem opgeleverd en in bedrijf gesteld. Wij spreken zowel de taal van de opdrachtgever als van de opdrachtnemer en vertalen de werking van techniek moeiteloos naar begrijpelijke informatie voor alle betrokken partijen. Als gevolg van een goede afstemming waren de protocollen voor het besturen en beheren van de tunnel, zonder noemenswaardige wijzigingen, goed uitvoerbaar. Ook blijkt in dit project dat onze mensen een passie hebben voor hun werk. De pragmatische aanpak van onze testspecialist resulteerde in een originele tool die aanzienlijke tijdsbesparing in het testproces opleverde.