Technisch management

Begeleiding van ontwerp, aanleg en onderhoud

Uw organisatie staat voor een complex infrastructureel project. Hoe zorgt u ervoor dat het project optimaal begeleidt wordt? Hoe houdt u zicht op het proces en de kwaliteit? Technisch management zorgt voor project- en procesbeheersing.

 

Technisch management

Technisch management zorgt voor de begeleiding van het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van infrastructuur. Dit begint bij het stellen- en vertalen van kaders en het opstellen van specificaties. Een goede vertaalslag van eisen en wensen van onze opdrachtgever, omwonenden en belanghebbenden is hierbij essentieel. Ook het toezicht houden op kwaliteit, het signaleren van risico’s, het aansturen van teams en afstemmen met adviseurs en het opzetten van de test- en acceptatiestrategie behoren tot technisch management.

Adviseur IA

Het inrichten van technisch management zorgt voor het zo optimaal mogelijk verlopen van het project. Op een gestructureerde wijze wordt aan doelstellingen en eisen voldaan, van ontwerp tot de realisatie.

Ervaren technisch manager

Bent u op zoek naar een ervaren technisch manager? Wij helpen u graag. Wij beschikken over ruime ervaring en expertise met betrekking tot begeleiden van infrastructurele projecten, van ontwerp tot realisatie. Wij zorgen voor een optimale project- en procesbeheersing, sturen (technische) teams aan, betrekken stakeholders, zorgen voor kaderstelling en adviseren over complexe strategische vraagstukken. Wij werken met aandacht voor duurzaam ondernemen, bijvoorbeeld door deel te nemen aan ketenintiatieven.

Scrum

Wij werken op basis van de ontwikkelmethode Scrum; door intensieve samenwerking en continue terugkoppeling wordt er sneller ontwikkeld en ontstaat er grip op de vorm en kwaliteit van het eindproduct. In multidisciplinaire teams faciliteren we de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer(s) en integreren de behoeftes van alle betrokken disciplines.

Meer weten over technisch management?

Wij staan u graag te woord!

Projecten