Blankenburgtunnel; belangrijke oeververbinding

2015- heden Covalent vervult in opdracht van Rijkswaterstaat de rol van manager TTI voor de Blankenburgtunnel, onderdeel van de Blankenburgverbinding. Wij verzorgen de beschrijving van de installaties en werken we aan de contractvoorbereiding voor de aanbesteding.

Blankenburgverbinding

De Blankenburgverbinding is een oeververbinding die de A20 en de A15 ten westen van Rotterdam met elkaar verbindt. Deze verbinding is nodig om de bereikbaarheid, leefbaarheid en economische activiteiten in de toekomst te kunnen garanderen. De Blankenburgverbinding bestaat uit onder anderen 2 tunnels; de Blankenburgtunnel en de Aalkeettunnel. De start van de realisatie is gepland voor 2018, de openstelling van de verbinding is gepland voor 2024. De oplevering van het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport (MER) zijn ingediend in 2016. Het ontwerptracébesluit beschrijft het gekozen tracé en de inpassing van de nieuwe weg in de omgeving.

Manager Tunnel Technische Installaties (TTI)

Covalent vervult in opdracht van Rijkswaterstaat de rol van manager TTI. Onderdeel van het Tracébesluit is het tunnelveiligheidsplan, waarin zowel de civiele invulling als de invulling van technische installaties omschreven moet worden. Wij verzorgen de beschrijving van de installaties. Daarnaast zijn de voorbereidingen voor de aanbesteding gestart en werken wij aan de contractvoorbereiding op basis van de eisen vanuit de Landelijke Tunnelstandaard en aanvullende eisen uit de regio/ van stakeholders.

Daarom Covalent

Wij lever(d)en een belangrijke bijdrage aan projecten zoals de Betuweroute, A2 Leidsche Rijntunnel, Coentunnel en Gaasperdammerweg (SAA). We hebben kennis over het “hoe” en het “waarom”, waardoor wij bijvoorbeeld de eisen vanuit de Tunnelstandaard (waarom) kunnen vertalen naar concrete keuzes (hoe). Op basis van deze domeinkennis en onze ervaring in vergelijkbare functies geven wij nu invulling aan deze boeiende rol.