Meteen naar de inhoud
logo Covalent I.T.S.

Gaasperdammertunnel – Interview met Frank de Vries

Gaasperdammertunnel open

Openstelling laatste zuidelijke parallelbuizen van de Gaasperdammertunnel

De Gaasperdammertunnel, in aanbouw sinds 2014, verbindt de knooppunten Diemen en Holendrecht-Noord in de A9. De tunnel is 3 kilometer lang en daarmee de langste landtunnel van Nederland. De Gaasperdammertunnel verbetert de verkeersdoorstroming van en naar Amsterdam Zuid-Oost en biedt ook ruimte voor vergroening. Letterlijk en figuurlijk. Op het dak zal een park komen ter grootte van vier maal het vondelpark en er ontstaat weer een verbinding tussen de wijken Bijlmer-Oost en Nellestein. Ook wordt een groot deel van het dak bedekt met zonnepanelen, die de buurt zullen voorzien van groene stroom.

Tunnel technische installaties Gaasperdammertunnel

Onze collega, Frank de Vries van Covalent begon in 2012 als systeem architect in het projectteam van Rijkswaterstaat. In deze rol is hij betrokken geweest bij de specificatie, ontwerp en realisatie van tunnel technische installaties voor de Gaasperdammertunnel. Hij is gedurende het gehele project, van engineeringsfase, tot de bouw- en opleveringsfase betrokken geweest.

“Mijn bijdrage lag vooral in het specificeren van functionaliteit van de TTI en het passend maken voor de  specifieke situatie en eigenschappen van de Gaasperdammertunnel. Enerzijds vervulde ik een adviesfunctie richting RWS, anderzijds heb ik sinds 2010 meegewerkt aan de Landelijke Tunnelstandaard.”

Niet-standaard tunnel

“Het interessante aan de Gaasperdammertunnel is vooral het feit dat het niet bepaald een “standaard” tunnel volgens de Landelijke Tunnel Standaard betreft. Het toepassen en inpassen van de LTS was een behoorlijke uitdaging. Bovendien wil je dat alle direct betrokkenen zoals de verkeerscentrale en verantwoordelijken voor beheer en onderhoud zich uiteindelijk ook kunnen vinden in de gekozen oplossingen.”

Openstelling in bijzondere tijden

De tunnel werd in drie fasen opengesteld. De noordelijke buizen werden in juli 2020 opgeleverd, een aantal weken later volgde de zuidelijke hoofdbuis van Holendrecht naar Diemen. In het weekend van 21 en 22 november 2020 is ook de zuidelijke parallelbuis opengesteld, evenals de aansluitingen op het onderliggend wegennet. Dit betekent dat nu doorgaand en bestemmingsverkeer door de Gaasperdammertunnel in twee richtingen mogelijk is.

“We hebben de openstelling te midden van de COVID-19 crisis weten te realiseren. Ook binnen Rijkswaterstaat en betrokken partijen gold het principe ‘weken vanuit huis tenzij..’. Hier hebben we zoveel als mogelijk gehoor aan gegeven, door gebruik te maken van mogelijkheden om de bediening van objecten op afstand te ontsluiten. De voor de openstelling noodzakelijke testen hebben we dan ook grotendeels op afstand uitgevoerd, met een beperkt aantal personen op locatie, voor de laatste verificaties en controle. Maar in principe hebben we ‘vanuit huis’ kunnen testen.”

Verbinden

“Een belangrijk motto dat gedurende dit project gedragen werd was ‘Samen open 2020’. Aan de samenwerking is dan ook veel aandacht besteed. Met veel plezier heb ik een rol mogen spelen in het verbinden van opdrachtgever (RWS) en opdrachtnemer (IXAS).”

Meer informatie: Bezoekerscentrum Rijkswaterstaat

Meer nieuws

Deel dit bericht

LinkedIn
WhatsApp
Email